Ukategorisert

Fiskerne må følge røykeloven

Tenk deg følgende scenario. Du står bak på hekken. Det er svinkaldt, det snør masse og brottsjøen slår inn i båten. I et slikt vær kreves det at mange fiskere skal stå ute å røyke fordi lovverket skal følges også om bord i fiskebåtene.

Innføringen av røykeloven skaper problemer for røykerne til havs. Nå frykter fiskerne at den nye røykeloven kan gå på sikkerheten løs når loven skal etterleves. Det er fiskebåtredernes blad ”Fiskebåtrederen” som tar opp denne problematikken.

–Tenk dere å stå bak på hekken. Det er kaldt, det snør og brottsjøen slår inn. Vanligvis holder fiskerne seg under dekk når det er slikt vær. Nå skal vi presses til å stå ute for å røyke på lovlig vis, sier en fisker til bladet.

I verste fall vil noen bli skyldt over bord. Det kan godt bli resultatet fordi båtene skal følge et strengt regelverk. Et røykfritt arbeidsmiljø om bord kan uten tvil bli et stort problem.

I mange tiår har røykere og ikke-røykere levd side og side om bord i båter. Stort sett har det gått bra for de aller fleste. Eiendomsretten har blitt akseptert, og mye av dette har blitt regulert gjennom frivillige avtaler mellom mannskapet. Det er trasig når statlige reguleringer gjør et totalt inngrep i folks frihet. Det er tragisk at rederne blir tvunget til å bryte loven for å få mannskap til båtene. Røykelov for fiskere er ikke med på å sikre rekruttering i ei næring som sårt trenger nyrekruttering.

For ordens skyld kan vi legge til at bare fartøy med to dag rom har lov å benytte det ene til røykerom. Derfor oppstår problemet som ”Fiskebåtrederen” tar opp. Altfor mange båter har kun en messe. Hovedårsaken til dette sier seg selv, nemlig plassmangel om bord i båten.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer