Ukategorisert

Delte meninger om budsjettforslaget

Liberaleren har bedt om kommentarer på budsjettforslaget fra folk som kan betegnes som våre meningsfeller. Mottakelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2005 er blandet.

Sverre Berg: Debatt om småpenger
Sverre Berg er leder av FRIdemokratene. Han var den første som sendte sine kommentarer om årets budsjettforslag.
–I et sosialdemokratisk land med kun sosialdemokratiske representanter på stortinget, er det småpenger det er debatt om. Forventningene har derfor ikke vært store fra min side, sier Berg.
–Det positive de siste fire år er at den retningen dagens regjering har valgt, er etter min mening vesentlig bedre enn alternativet (Ap/SV). Håper ikke altfor mange av våre medlemmer er uenig i det. I forhold til mine ideer om skatter og avgifter, så er det positivt at skatt dreies fra inntektsskatt til forbruksskatt. Bare så trist at nivået er så altfor høyt, mener Berg.
-Pratingen om «solidaritet», «de rike får mer og de fattige mindre» og «mer til de fattige» begynner jeg å bli dyktig lei av. Det virker på meg som om alle forslag om å hjelpe de «fattige» stort sett kommer alle tilgode, kanskje minst de fattige. Eksempel som kan brukes er barnetrygd og lave barnehagesatser, lave egenandeler på bl.a. helse, og skattefradrag for fagforeningskontingent. Behovsprøving koster mer i administrasjon, men er bedre tiltak for svakere stilte enn både dagens «omfordelings-skattesystem” og nevnte tiltak for alle, mener Berg.
-Bastesens kommentar om at tennene er en del av kroppen, er jeg helt enig i, avslutter FRIdemokratenes leder, Sverre Berg.

Torbjørn Røe Isaksen: Et bra budsjett
Torbjørn Røe Isaksen er leder av Unge Høyre. Han har som nyvalgt leder markert seg sterkt i flere ulike debatter i media.
–Et bra budsjett, selv om det kanskje mangler de store grepene som er nødvendige for å få bukt med problemene i den sosialdemokratiske velferdsstaten. Bra at vi fortsetter å gi skattelettelser, og at de kommer vanlige folk til gode, mener Røe Isaksen.

Liberaleren ba Unge Høyres leder redegjøre kort for fordelene og ulempene med budsjettforslaget slik han ser det.
–Fordelen er at vi fortsetter med skattelettelser. Ulempen er først og fremst at vi ikke gjør nok med eksplosive trygdeutgifter, avslutter Røe Isaksen.

Trond Birkedal: Bra å flytte beskatningen
Formann i Fremskrittspartiets Ungdom, Trond Birkedal, har også sterke meninger om budsjettforslaget. Han ser både positive og negative sider med det forslaget Per Kristian Foss la frem i dag.
–Jeg synes det er bra at boligskatten fjernes, at bunnfradraget økes og toppskatten reduseres. Jeg har også sans for tanken om å flytte beskatning over fra inntekt til forbruk, for det vil stimulere til økt arbeidsinnsats i og med at det ikke vil straffe seg så mye å tjene litt ekstra. Jeg er imidlertid kritisk til at det totale skattetrykket nesten blir værende på samme nivå som i år, mener Birkedal.
–Jeg synes derimot det er trist at regjeringen ikke foreslår å kutte mer i offentlige utgifter, men at de fortsetter med sin ukritiske og lite målrettede bruk av oljepenger. At de i år, som i alle år siden den ble innført, også bruker mer oljepenger enn den handlingsregelen tilsier viser hvor latterlig handlingsregelen i seg selv er og at den nå en gang for alle kan erklæres død og begravet, mener Birkedal.

Formannen i FpU er kritisk til at regjeringen ikke vil gjøre noe med alkoholavgiftene.
–Vi hadde også hatt behov for en reduksjon i alkoholavgiftene og det er skuffende at regjeringen sitter stille og ser på smugling, hjemmebrenning og grensehandel, avslutter Trond Birkedal, formann i Fremskrittspartiets Ungdom.

Jan Arild Snoen: Bedre enn i fjor
Jan Arild Snoen er en kjent liberalist. Han har blant annet skrevet boken ”Åpen verden: Et forsvar for globaliseringen”. Snoen mottok FRIdemokratenes Frihetspris tidligere i år.
–Dette er et bedre budsjett enn fjorårets, som hadde en skandaløs mangel på profil og prioriteringer. Her er det ihvertfall litt. Med de enorme oljeinntektene og KrF i regjeringen er det ikke lett å få til noe særlig bedre. Partiet er prinsipielt imot høyere privat forbruk og derfor imot skattelettelser, og har aldri møtt en offentlig utgift det ikke liker. Spesielt positivt er den overraskende store omleggingen av skattesystemet i retning mer skatt på forbruk og mindre på arbeid. Regjeringen har også turt å kutte mest i skatten for midlere og høyere inntekter og derigjennom i marginalskatten for store grupper. De små samlede skattelettelsene bekrefter dessverre det tidligere varslede bruddet på løftene fra Sem-erklæringen, mener Jan Arild Snoen.

Se Liberalerens egen kommentar om forslaget til statsbudsjett for 2005.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer