Ukategorisert

Livsløgnen tatt fra Bush, Cheney og Rumsfeld

I går kom det endelige nederlaget for USAs president. Jakten på masseødeleggelsesvåpnene til Saddam er avsluttet. Konklusjonen er at han ikke hadde noen. Grunnlaget for invasjonen av Irak er borte.

Fra før av er det konkludert med at det ikke finnes dokumentasjon for den påståtte forbindelsen mellom Saddam og Osama bin Laden. Under Labours landsmøte nylig medgikk statsminister Tony Blair, den mest trofaste støttespiller Bush har hatt i korstoget mot Saddam, at han var feilinformert om grunnlaget for krigen. Men han trodde oppriktig at informasjonen var korrekt.. Som kjent har Storbritannias regjering tydd til de reneste studentknep i sine forsøk på å begrunne og forsvare krigen. Nå har Blair innrømmet feilen. Hos Bush sitter innrømmelsen om å ha tatt feil mye lenger inne.

Livsløgnen borte
Det heter som kjent at tar du livsløgnen fra et menneske tar samtidig livsgleden. Nå er i hvert fall livsløgnen til Bush, Cheney og Rumsfeld vedrørende grunnlaget for invasjonen av Irak grundig fjernet. Om vi får en innrømmelse fra Bush om at det ikke var noe grunnlag for Invasjonen av Irak er heller tvilsomt. Da innrømmes det samtidig at hele grunnlaget for USAs utenrikspolitikk de siste par årene er smuldret opp.

USA har skapt nye skillelinjer i verden, støtt bort tidligere allierte, øket spenningen i verden og bygget opp hat i den muslimske verden. Å innrømme at alt dette kommer på grunn av at USAs regjering rett og slett tok feil, er et propagandanederlag av dimensjoner. Og konsekvensene er svært alvorlige, både for USA og resten av verden.

Bush gikk til valg på kanskje det mest isolasjonistiske utenrikspolitiske program siden amerikanerne i 1920 snudde ryggen til Wilson, Folkeforbundet og verden. 09.september forandret alt. Om angriperne ønsket å få USA til å oppføre seg mer sivilisert har de ikke lykkes. Men konsekvensene er dessverre blitt mer USA-hat. Så for angriperne er kanskje virkningene de samme?

USAs moralske fortrinn
På grunn av sitt idèpolitiske grunnlag har USA et moralsk fortrinn fremfor andre land i verden – som oftest har sitt opphav i etnisitet, geografi eller religion. Dessverre har landet et langt synderegister for å ha bidratt til å opprette, understøtte og opprettholde diverse diktaturer – stikk i strid med USAs moralske utgangspunkt. Den nå grunnløse invasjonen av Irak har ikke bedret rullebladet. Tvert imot.

Verdenspoliti?
USA har ingen rett til å leke verdenspoliti mer enn andre land har det. Men USA kunne gått foran med et godt eksempel når det gjelder menneskerettigheter og demokrati. Dessverre viser det seg at landets moralske fortrinn (jfr det idèpolitiske grunnlaget) er underordnet helt ordinære maktpolitiske vurderinger når utenrikspolitiske prioriteringer gjøres. Og synderegisteret blir derefter..

USA må dermed bli vurdert på linje med hvilket som helst annet land når det gjelder hvilke virkemidler landet bruker. Da kan heller ikke USA vise til sitt moralske fortrinn. De får ingen kreditt for slikt fortrinn – når de oppfører seg som China, Russland eller andre som vil bestemme over sine naboer og ha andre regler for seg selv enn for øvrige land i verden.

Tar lærdom av fiaskoen?
Det er å håpe at amerikanerne (om ikke Bush) tar lærdom av fiaskoen i Irak. Kanskje kan landet finne tilbake til sitt idèpolitiske grunnlag og oppføre seg sivilisert overfor resten av verden? Og slutte å støtte monarkiene i den muslimske verden?

Mest lest

Arrangementer