Ukategorisert

Ordføreropprøret uten troverdighet

To timer etter at regjeringen hadde lagt frem sitt forslag for statsbudsjett for 2005 hadde Arbeiderpartiets ordførere en telefonkonferanse der alle ble invitert til å delta i oppropet ”Nok er nok”.

Liberaleren skal ikke forsvare Samarbeidsregjeringen sitt budsjettforslag for enhver pris. Noe er bra i budsjettforslaget, noe er dårlig. Likevel burde Gjøvik-ordfører Tore Hagebakken ha tatt seg tid til å sette seg inn i forslaget før oppropet ”Nok er nok” ble lansert. To timer lesing i et så svært dokument er altfor lite til at protestene skal ha troverdighet. Kampanjen er en partikamp for å svekke Høyre, Venstre og KrF. Initiativtakerne håper de klarer å svekke regjeringspartiene samtidlig som spesielt Arbeiderpartiet skal styrkes i opinionen.

I følge Nationen deltar over 150 ordførere i oppropet. Flere har meldt seg etter hvert. Fortatt vil det bli noen flere som støtter Tore Hagebakken & co.

For å være en registrert støtter av oppropet, skal ordførerne sende en faks der de signerer oppropet før de sender det til kommunalminister Erna Solberg. Hagebakken ønsker en kopi av faksen eller en orientering på e-post. Kampanjen er sentralstyrt. Det svekker troverdigheten.

Ordførerne har tre krav til regjeringen:

–Regjeringen og Stortinget stopper nedbyggingen av skole, omsorg og andre viktige tjenestetilbud i norsk kommuner.

–Kommunen må få økonomiske ressurser til å klare oppgavene de er satt til å løse. Kravet fra Kommunenes Sentralforbund (KS) om minst 3,5 milliarder kroner mer i frie inntekter kreves innfridd.

–Den økonomiske ubalansen i kommunesektoren må rettes opp gjennom en helhetlig og forpliktende plan.

Liberaleren skal ikke i dag kommentere kravene. Vi stiller likevel dette spørsmålet til ordførerne:
Ville situasjonen ha vært mye annerledes dersom Arbeiderpartiet satt i regjering? Svaret er neppe.

Det er forskjell på politikken Samarbeidsregjeringen fører i forhold til Arbeiderpartiet, men forskjellen er ikke spesielt stor. De problemene kommunene sliter med i dag ville ikke ha blitt mindre dersom regjeringen ble skiftet ut med et sosialdemokratisk eller et rød/grønt alternativ. Historien viser at påstanden er rett!

0 0 vurdering
Vurdering

Tags:

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Lada turbo
Lada turbo
16 years ago

politikk suger

OddvarR
OddvarR
16 years ago

Nokon som visste at Gjøvikordføraren var statssekretær i Stoltenbergregjeringa, som kutta i overføringane til kommunane?

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Vekk med kontanter?Vekk med kontanter?
    Er det virkelig så enkelt at kontanter bare er en bakstreversk museumsgjenstand?
  • DødsstraffDødsstraff
    Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?
  • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
    Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.