Ukategorisert

Fritt skolevalg i Hordaland!

Fylkestinget i Hordaland har vedtatt å innføre fritt skolevalg, melder Bergens tidende.

Liberaleren gratulerer!

Fremtidige elever i Hordaland, som vil få sjansen til å la egne interesser og prestasjoner være avgjørende for hvilken skole de havner på – fremfor at geografiske stavnsbånd (foreldrenes adresse) dikterer hvilken skole de sendes til.

Skribenten har selv vært med på å berede grunnen for å innføre et friere skolevalg i Akershus (vedtatt i 2001, innført fra skoleåret 2003/04), og debatten om dette har vært svært livlig. Spesielt under fjorårets valgkamp. Interesserte i debattens innhold og saklighetsnivå kan gå inn på hjemmesiden til Akershus Venstre.

Også i Oslo har debatten gått om konsekvensene av fritt skolevalg. Stadig kan man lese innlegg om temaet i Aftenpostens aftenutgave.

Retten til å velge er en selvfølge for frie mennesker. Den må også gjelde elever!

Mest lest

Arrangementer