Ukategorisert

Et sykt priskrav!

Samarbeidsorganet Tobakksfritt ønsker at prisen for en boks snus skal bli hundre kroner i løpet av en periode på tre år. Det er et sykt priskrav Tobakksfritt kommer med. Det verste av alt er at politikerne kommer til å lytte til Ellen juul Andersen, Karl-Erik Lund og Terje Vigen.

Liberaleren irriterer seg over høye avgifter. I mange artikler har vi tatt for oss ulempene med høye avgifter på tobakk og alkohol. Nye, store avgifter på snus vil kun sørge for mer smugling og oppmuntring til kriminelle handlinger.

Tobakksfritt er et samarbeidsorgan mellom en rekke store organisasjoner, som siden 1993 har jobbet for å redusere nordmenns bruk av tobakk. Tidligere har de spilt høyt på banen i kampen for røykfrie serveringssteder. Nå har kampen mot snusen startet. Kravet om nye avgifter på snusen er levert Stortingets finanskomite.

Det er en betydelig forskjell på snus og røyk. På snus rammes ingen tredje part. Det er ingen ting som heter ”passiv snusing”. Derfor bør folk ha friheten til å snuse så mye de vil uten at staten prøver å regulere forbruket ved hjelp av avgifter. Det er heller ikke påbevist at snus er helseskadelig på samme måte som røyk. Derfor er snusboksene merket med ”denne tobakksvaren kan være helseskadelig og avhengighetsskapende”. Legg merke til ordet kan.

Stortinget bør ikke heve avgiften på snus, tvert imot bør den reduseres kraftig slik at norske kjøpmenn får en mulighet til å konkurrere med butikker i blant annet Sverige.

Vi tar avstand fra kravet til Tobakksfritt!

Tags:

Mest lest

Arrangementer