Ukategorisert

Fylkeskommunen hindrer utvikling

Fylkesutvalget har møte mandag 18. oktober. Fylkesvaraordfører, Kirsti Saxi, SV, har innstilt ovenfor fylkesutvalget at kulturminneverdiene skal sikres. Det betyr at havnefasaden skal sammen med den helhetlige strukturen i området bevares.

Hvis politikerne vedtar innstillingen betyr det at Nordkapp kommune mister sin frihet til å regulere området slik de vil. Det vil bety en stopp for all næringsutvikling i Honningsvåg sentrum.

Det er tragisk dersom fylkeskommunen som en regional utviklingsaktør skal legge slike begrensninger på utviklingen. Denne gangen kan vedtaket ramme en kystkommune, men det kunne ha vært hvor som helst i landet. Det er merkelig at en fylkeskommune begrenser det kommunale selvstyret. Begrensningen lammer også det private næringsliv fordi nyetableringer ikke blir tillat fordi kulturminneverdiene skal ivaretas.

Det er ikke ofte Liberaleren heier på en Ap-ordfører. Denne gangen håper vi Ulf Syversens lobbyvirksomhet vinner frem slik at fylkesutvalget ikke slutter seg til innstillingen fra fylkesvaraordføreren.

Det skal være unødvendig å gjenta vårt krav om nedleggelse av fylkeskommunen!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer