Ukategorisert

Venstres – partiet for de homofile

Venstre er et foregangsparti for lesbiske og homofile. Hadde denne saken betydd alt for undertegnede ville jeg har stemt Venstre ved neste års stortingsvalg.

Partiets nestleder, Olaf H. Thommessen, har lagt frem et utkast til partiprogram. For alle som er opptatt av likestilling, uansett seksuell legning, er dette positiv lesning.

Venstre skriver:
Venstres familiepolitikk er tuftet på sosialliberale grunnverdier og vi ønsker et samfunn som likebehandler homofile og heterofile. Partnerskapsloven har til en viss grad bidratt til et mer positivt syn på homofil kjærlighet og samliv, men loven innebærer uansett en rangering av parforhold, der det heterofile ekteskapet troner øverst. Venstre ønsker å likestille ekteskapet og partnerskapet. Venstre går derfor inn for at en felles juridisk ekteskapsinngåelse erstatter kirkelig vigsel som ekteskapsinngåelse, og samtidig erstatter gjeldende partnerskapslov. Deretter blir det opp til det enkelte tros- og livssynsamfunn å avgjøre event. egne markeringer av ekteskapsinngåelse.

Ved å innføre en felles ekteskapslovgivning vil også lesbiske og homofile få fulle adopsjonsretter. En konsekvens av dette må bli at den av partene som ikke er barnets kjødelige mor (eller far) må få rett til pappapermisjon på linje med fedre. Det er adoptivforeldrenes evne til å gi barna en god oppvekst som skal være avgjørende, ikke sivilstatus eller seksuell legning. Homofile skal på lik linje med andre vurderes som adoptivforeldre.

Det er ikke en menneskerett å få egne barn, men barn har rett til foreldre. Foreldre som velger å ta seg av barn som allerede er satt til verden og adopterer, må få like gode økonomiske vilkår som andre foreldre. Derfor må adopsjonsstøtten opptrappes til tilsvarende 1G i perioden, slik at det ikke blir en økonomisk byrde å adoptere.

For de med et liberalt hjerte må dette forslaget være gledelig. Full likestilling mellom homofile og heterofile familier er en spennende tanke. Selvsagt er det flere momenter i forslaget kan som kan diskuteres, blant annet permisjonsordningene. Likevel er forslaget gledelig. Ingen ting hadde vært bedre enn om tanken om full likestilling fikk betydelig oppslutning ved neste års stortingsvalg.

Går Venstre til valg på dette programutkastet, bør homofile og lesbiske vurdere å bruke Venstre sin stemmeseddel. For disse er Venstre et foregangsparti!

Mer om Venstres forslag til nytt program kan du lese her.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kjartan Almenning
Kjartan Almenning
17 years ago

Nokon vil hevde at felles juridisk ekteskapsinngåelse som erstatning for kyrkjeleg vigsel, er reinspikka kommunisme. Unge Venstre debatterte saka på sitt landsmøte denne helga, og konkluderte mot. Grunngjevinga var m.a. at ein gjerne kan ha offentleg vigsel (og sjølvsagt likestilte samlivsformer), men at det vert bakstreversk å gje staten monopol på dette. Sjølv er eg i tvil, men er open for argument?

Odd
Odd
17 years ago

Enig med Kjartan. Men selv om man tar vekk akkurat den ene linjen, ser det da fortsatt bra ut? Hovedpoenget er jo at vi i praksis skal behandle alle typer parforhold likt, ikke at vi skal gjøre innskrenkninger i trosfriheten ved å nekte trossamfunnene vigselsrett. Men er det i tråd med troen, må de selvsagt også ha vigselsrett for homofile.

Pleym
Pleym
17 years ago

Da den franske revolusjon sørget for et markant skille mellom kirke og stat, skulle staten bare ha ansvar for såkalt borgerlige vigsler.

Om folk i tillegg ønsket en kirkelig velsignelse av sitt samliv, måtte de sørge for den selv.

Men det var det statlige vielsesdokumentet som var det offisielle.

Et eksempel på noen som kun ble viet av staten, og ikke av kirken, i denne perioden, er den senere svensknorske Carl CIV Johan og hans dronning Desiree.

Jeg kan ikke oppfatte dette som kommunisme, slik Kjartan skriver

adf
adf
16 years ago

venstre rullar

jonnay
jonnay
16 years ago

lars sponheim er kulast

Fra arkivet