Ukategorisert

Vi forfekter liberalismen

Hun kaller seg ”Aina”, og har kommet med mange reaksjoner på våre kommentarer siden lørdag kveld.

Voldsomme reaksjoner
Liberaleren har drevet virksomheten siden 4. juni 1999. De første årene var det Bent Johan Mosfjell som hadde ansvaret for driften. Kommentarene ble i starten skrevet ved hjelp av html-koding og ftp-servere. I 2001 gjennomførte vi en omorganisering av sidene. Vi begynte å bruke web-blogger for å oppdatere, noe som har gjort alt mye enklere. Vi bruker MoveableType.

Med dette programmet får skribentene de ulike innspillene som kommer på hver kommentar i en egen e-post. Vi har siden 2001 fått bra med innspill, men natt til lørdag tok det veldig av. Brukeren ”Aina” sendte undertegnede ni innspill. I formiddag kom det tre nye fra denne leseren. Det er for denne skribenten ny rekord.

Spennende……i starten
Når jeg åpnet e-posten min søndag formiddag måtte jeg utbryte et skikkelig WOW. Så mange innspill, så spennende. Nedturen var stor etter hvert som innspillene ble lest. Det var en person med et helt annet samfunnssyn som kom med innspillene. ”Aina” er imot en stor grad av personlig frihet, hun forsvarer barnepikementaliteten og hun er for en betydelig offentlig sektor. Stikk i strid med våre ønsker, og fullstendig på kollisjonskurs med ideologien Liberaleren prøver å forfekte.

Vi forsvarer liberalismen
Liberaleren skal være en internettavis med politisk mot. Vi skal prøve å være så politisk korrekt som mulig. Gjennom årene er det noen artikler som kolliderer med hverandre, men jeg føler ikke at det er min jobb å påpeke disse akkurat nå. Vi skal forsvare liberalismen, vi skal tørre der andre tier.

Liberaleren er mot verneplikt! Liberaleren er for full frihandel! Liberaleren er for en liberal innvandringspolitikk! Liberaleren er for skille av kirke og stat! Liberaleren er for legalisering av narkotika! Vi skal tørre der andre fanges inn av den sosialdemokratiske konsensus. Vi skal skyte til både høyre og venstre når det er nødvendig. Vi skal kombinere sterke meninger med en åpen og tolerant politisk linje. Som redaktør føler jeg vi klarer vår målsetning i veldig stor grad.

Diskusjoner i redaksjonen
Liberalerens redaksjon består i dag av seks personer, seks forskjellige individ. Det er ikke i alle saker vi seks er helt enige. Vi diskuterer ofte, og har svært spennende meningsutvekslinger, gjerne via e-post. Ofte går skillelinjen på hvor langt vi skal gå for å forfekte liberalismen. Hvor stor skal staten være? Det er som regel dilemmaet i våre meningsutvekslinger.

”Aina”, du får aldri støtte hos oss
Selv om redaksjonen har diskusjoner med jevne mellomrom har vi prøvd å følge retningslinjen om å være et organ med politisk mot. Vi kombinerer sterke meninger med en åpen og tolerant politisk linje. Vi er et liberalistisk talerør. Det er vår overbevisning. Vi har tro på personlig frihet. Vi har tro på at hvert enkelt menneske kan gjøre sine valg. Vi vil også i fremtiden arbeide for et mer liberalistisk samfunn, selv om det finnes mange som er grunnleggende uenig med oss. Dagens problemer viser at vi har rett på svært mange området. Jeg sier ikke at liberalismen løser alle problemer, men det vil betydelig flere valgmuligheter enn det folk flest er vant med fra dagens sosialdemokratiske suppe.

”Aina”, vær gjerne uenig med oss, men du klarer aldri å påvirke vår politiske linje. Vår overbevisning er altfor sterkt. Du forfekter sosialistiske og sosialdemokratiske løsninger. Se på alkoholpolitikken, narkotikapolitikken, den økonomiske politikken. Er den vellykket? Gir politiske løsninger svar på alle utfordringer? Neppe!

Tags:

Mest lest

Arrangementer