Ukategorisert

Skatten skremte Fredriksen

De prinsipielle argumentene mot skatt er velkjente. Et høyt skattetrykk medfører også mange andre problemer. John Fredriksen har valgt å ikke flytte hjem på grunn av de ulempene et høyt skattetrykk gir.

Rederen er bosatt i London. Han regnes som ”Norges” rikeste mann. Han skal visstnok være god for 25 milliarder kroner.

I følge Dagens Næringsliv vurderte Fredriksen å flytte hjem for et års tid siden, men la planene på is for et halvt år siden etter at han fikk utarbeidet prognoser for hva han skulle betale i skatt. Det var særlig formuesskatten som skremte, men også reglene for arveavgift var uheldige for Fredriksen. Hans to tvillingdøtre på 20 år er arvinger til formuen.

Det er ingen grunn til å kritisere John Fredriksen. Han må selv få ta vurderingen om hvor han skal bo. I den beregningen må de økonomiske momentene være et viktig del av grunnlaget. Derfor har han vår forståelse.

Liberaleren er imot et høyt skattetrykk. Spesielt formueskatten er uheldig. I Fredriksens tilfelle er også arveavgiften en ulempe. Det vil være rett å avvikle formuesskatten og arveavgiften.

Mange politikere, spesielt på venstresiden, mener Norge ikke har et for høyt skattetrykk. Liberaleren er selvsagt uenig. Vi kan nå bruke John Fredriksen som et av sannhetsvitnene.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer