Ukategorisert

Skatten skremte Fredriksen

De prinsipielle argumentene mot skatt er velkjente. Et høyt skattetrykk medfører også mange andre problemer. John Fredriksen har valgt å ikke flytte hjem på grunn av de ulempene et høyt skattetrykk gir.

Rederen er bosatt i London. Han regnes som ”Norges” rikeste mann. Han skal visstnok være god for 25 milliarder kroner.

I følge Dagens Næringsliv vurderte Fredriksen å flytte hjem for et års tid siden, men la planene på is for et halvt år siden etter at han fikk utarbeidet prognoser for hva han skulle betale i skatt. Det var særlig formuesskatten som skremte, men også reglene for arveavgift var uheldige for Fredriksen. Hans to tvillingdøtre på 20 år er arvinger til formuen.

Det er ingen grunn til å kritisere John Fredriksen. Han må selv få ta vurderingen om hvor han skal bo. I den beregningen må de økonomiske momentene være et viktig del av grunnlaget. Derfor har han vår forståelse.

Liberaleren er imot et høyt skattetrykk. Spesielt formueskatten er uheldig. I Fredriksens tilfelle er også arveavgiften en ulempe. Det vil være rett å avvikle formuesskatten og arveavgiften.

Mange politikere, spesielt på venstresiden, mener Norge ikke har et for høyt skattetrykk. Liberaleren er selvsagt uenig. Vi kan nå bruke John Fredriksen som et av sannhetsvitnene.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Audun Danielsen
Audun Danielsen
17 years ago

Du skriver «I Fredriksens tilfelle er også arveavgiften en ulempe». Fredriksen hadde nok overlevd den selv om den prisipiellt er gal. Enda verre er det for vanlige folk som arver avdøde foreldres hus eller firma og blir nødt til å realisere verdiene for å kunne betale arveavgiften. Jeg synes arveavgiften føyer seg fint inn i rekken av skatter og regler som sosialdemokratene har innstiftet for å «ta» de rike, men som først og fremst skader vanlige folk og fattige.

Alex
Alex
17 years ago

Arveavgiften er umoralsk uansett om du er rik eller fattig. Pengene er allerede beskattet når arveavgiften kommer inn. Rike folk bør ikke straffes fordi de tjener penger. Derfor bør avgiften avvikles for alle.

Pleym
Pleym
17 years ago

Enig. Arveavgiften er en avgift der staten skal sko seg på at folk dør.

Fra arkivet