Ukategorisert

En seier for fornuften

EFTAs overvåkingsorgan, ESA, mener Norsk Tippings monopol på spilleautomater bryter med EØS-avtalen. ESA er ikke overbevist om at innføringen av monopol er det rette virkemidlet for å motvirke spilleavhengig, et argument norske politikere har brukt for det omstridte vedtaket.

Dette er en seier for fornuften. Det er gledelig at ESA reagerer på at Norsk Tipping skal få monopol på automater. Vedtaket om å gi Norsk Tipping monopol er gufs fra gamle dager. Det må bryte med flere av forutsetningene for fri konkurranse. Det er betenkelig at norske politikere har vedtatt og kulturministeren fortsatt forsvarer gammel gufs de fleste tok avstand fra i gamle Sovjetunionen.

ESAs hovedbegrunnelse er at regjeringens tiltak ved å gi Norsk Tipping monopol på drift av spilleautomater er diskriminerende. EFTAs overvåkingsorgan mener dagens system kunne vært opprettholdt ved å innføre klarere regler for de private aktørene.

Liberaleren forsvarer ikke strengere regler for bransjen, men vi tar fullstendig avstand fra monopolstanken. Vi forventer at regjeringen følger opp vedtaket fra ESA, uten å benytte seg av ankemuligheter og diplomatiske løsninger.

Norge har hatt en liberal politikk på området med pengeautomater. Automatene har vært plasser ut på serveringsplasser, butikker og bensinstasjoner. Ja, nesten over alt får vi muligheten til å spille. På dette området har politikerne vært liberale, mer liberale enn i mange andre land. Et utgangspunkt vi bør være stolte av. Selvsagt kunne det ha vært rom for ytterligere liberalisering. Grensen for hvor mye en automat kan betale ut burde ha vært fjernet, og staten kunne med fordel ha trekt seg helt ut gjennom blant annet en opphøring av konsesjonene som gis til lag, foreninger og organisasjoner. Istedenfor for å liberalisere gikk regjeringen motsatt vei. Sterkere begrensninger ble vedtatt av Stortinget, og Norsk Tipping skulle få monopol på driften. Vedtaket var en skandale. Heldigvis er det andre enn oss liberalister som har reagert.

Kulturminister, Valgerd Svarstad Haugland, har ikke tatt dagens nederlag med fatning. Gjennom ulike oppslag i media får vi vite at hun ikke vil bøye seg for ESA. Tvert imot kunne hun tenke seg å forby alle automatene dersom det blir alternativet. Partene i regjeringen, Høyre og Venstre, bør slå i bordet til kulturministeren. Partiene bør innrømme voteringsfeil i Stortinget, men fortsette med markedsløsninger også for denne bransjen.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Bærekraftsmålene – rett til gratis skole?Bærekraftsmålene – rett til gratis skole?
    Hva skal man ha krav på av skolegang? Og likestilling, det er vel alle for? Rent vann og energi bør vel alle også kunne få? Del 2 av en artikkelserie på fire om bærekraftsmålene.
  • En hyllest til politikerneEn hyllest til politikerne
    Politikere fortjener ofte mer respekt enn de får. Samtidig bør vi ha mindre tro på det politiske systemet.
  • Godt nytt for pessimisteneGodt nytt for pessimistene
    I rapporten A World of Research presenterer Ipsos et utvalg av studier og analyser fra 2019, med innsikt om en rekke ulike temaer.