Ukategorisert

Fra pessimisme til optimisme?

Høyre, KrF og Venstre arvet mange uløste problemer når de overtok regjeringskontorene. Nå, etter tre år med denne regjeringen, går det bedre og optimismen er tilbake, skryter Høyre på sin hjemmeside.

Regjeringspartiene skryter av seg selv. På noen av områdene er rosen fortjent og forståelig, men regjeringen tar også æren for en del som virker litt pussig. Vi skal gå igjennom punktene Høyres leder, Erna Solberg, setter på sin skryteliste.

Renten er gått ned
Renten er gått utrolig mye ned under Samarbeidsregjeringen. Selvsagt bør regjeringen ha dette punktet med på skrytelisten, men skal ikke ha all ære helt alene. Selv om den økonomiske politikken betegnes som stram av mange har regjeringen brukt mer og mer av oljepengene. Handlingsregelen er blitt en vits. Likevel har renten gått ned selv om Høyre, KrF og Venstre har fortsatt med sin ukritiske og lite målrettede bruk av oljepenger.

Regjeringen kan og bør skryte av dette, men den kan ikke ta hele æren alene.

Skattene er blitt lavere
Skattetrykket er redusert med 21,6 milliarder kroner. Antall personer som betaler toppskatt er redusert med 235 000 med regjeringens budsjettforslag for 2005. Skatten på ”fordelen av egen bolig” er foreslått fjernet. Skattetrykket på bedriftene er redusert betydelig, mener Solberg.

Hun har et poeng. Regjeringen har fått igjennom skatte – og avgiftslettelser på en del områder. Det er likevel ikke så mye som ble lovt i Sem-erklæringen, et løfte som burde ha blitt innfridd.

Det kan likevel stilles et spørsmål om regjeringen har vært flink nok. I følge en nyhet fra Aftenposten øker skatter og avgifter som andel av samlet verdiskapning. I fjor tok Foss 42 kroner av hver hundrelapp som ble skapt. Det kan forklares med lav BNP- vekst og øvrig forhold knyttet til konjunktursituasjonen. Hvis skatter og avgifter ble redusert på en skikkelig måte ville dette aldri ha blitt utfallet. Derfor har Erna Solberg & co fortsatt mye å gå på i denne delen av politikken.

Norsk økonmi og arbeidsmarkedet er i bedring
I 2001 var økonomien i ulage. Lønnsveksten var for høy, renten var høy og kronekursen var høy og stigende. Alt dette sparket beina under mange bedrifter.

Situasjonen er annerledes i dag. Mange næringsledere ser lysere på livet. Lønnsomheten er tilbake i mange bedrifter på grunn av renten og kronekursen. Samarbeidsregjeringen kan selvsagt skryte over dette. Skulle arbeidsledigheten reduseres kraftig frem mot stortingsvalget neste høst har Høyre, KrF og Venstre gode kort på hånden i debatten mot det rød/grønne alternativet.

Til regjeringens forsvar kan vi også slå fast at fagbevegelsen har vært vrang de siste årene. Mer enn en gang har organisasjonene skutt på spurv med kanoner under denne regjeringen.

Elevens læring er satt i fokus
Skolepolitikken til regjeringen kan ikke på noen måte betegnes som liberalistisk. Likevel er den forbedret på mange felt. Et målrettet reformarbeid for en bedre skole er satt i gang. Lærerutdanningen er forbedret. Timetallet i grunnskolen er økt. Skolenes resultater er offentliggjort, og skolene har fått økt frihet til å nå målet om mer læring for elevene. Spesielt gratulerer vi med Friskoleloven.

På området utdanning kan regjeringen skryte av seg selv!

Sykehusene og eldreomsorgen er blitt bedre
Fortsatt finnes det skrekk eksempler fra denne delen av offentlig sektor. Det har vært mye støy om dårlig økonomi i helseregionene. Likevel har regjeringen satset masse penger på dette området. Køene til sykehusene er redusert og synkende. Flere eldre enn noen gang bor nå på enerom. I tillegg er fritt brukervalg under utvikling i eldreomsorgen.

For å løse problemene for denne sektoren må vi få et systemskifte der folk får mer ansvar for egen helse og alderdom. Regjeringen er sammen med de andre partiene på Stortinget ikke i stand til å gi oss dette skiftet. Derfor vil det også i fremtiden være problemer og stor debatt om politikken for helse og eldreomsorgen. Regjeringen har lov til å skryte, men Arbeiderpartiet ville ha gjort det samme om Jens Stoltenberg var statsministeren.

Målrettede tiltak mot fattigdom er innført
Regjeringen har en ”fattigdomspakke” og har bevilget totalt 3,2 milliarder kroner til målrettet bekjempelse av fattigdom i Norge siden 2001. Totalt mislykket. Politiske løsninger hjelper ikke. ”fattigdomspakke” kunne vi godt ha vært foruten.

Å bevilge seg uten av sosiale problemer er ikke løsningen. Et totalt bomskudd av Samarbeidsregjeringen.

Hjelpen til den 3. verden er økt
For KrF er det viktig å skryte av at u-hjelpen har økt med flere milliarder kroner. For Høyre bør dette være et tankekors. U-hjelp er ikke hjelp til de fattigste landene. Samarbeidsregjeringen kan virkelig skryte av økte offentlige overføringer til den 3. verden, men u-hjelpen har ikke bidratt til å gjøre utviklingslandene rikere. Fra 2001 har bistanden økt med 4,3 milliarder kroner. I tillegg er en del gjeld slettet.

Regjeringen burde ha trappet opp arbeidet med å fjerne handelsbarrierene. Salg av varer og tjenester vil være utviklingshjelp i praksis. Samarbeidsregjeringen har fjernet tollen fra de minst utviklede landene, men er kommet altfor kort i drømmen om økt frihandel mellom land.
Dette punktet på skrytelisten er virkelig skuffende for en liberalist!

Du får mer igjen for pengene nå
Erna Solberg skryter av reduserte flypriser som følge av konkurranse i luftfarten. Vedlikehold av veier er over 30% billigere enn i 2001, og med bedre kvalitet etter at det ble konkurranse om oppdragene. Elevene i videregående skole vil få billigere skolebøker etter at skolebokmonopolet er fjernet, og kommunene vil spare mye penger på skolebøker til grunnskolen. Dette er for så vidt riktig, og regjeringen fortjener skryt for det som er gjort.

Fortsatt gjenstår utrolig masse på dette området. Det finnes en grunn til at Høyres leder kun nevner noen få punkter under denne overskriften. Regjeringen har konsentrert om for få felt. Langt flere deler skulle ha vært utsatt eller oppmuntret til konkurranse. Hvis ikke en ikkesosialistisk regjering klarer å fremheve konkurranse er det vanskelig å finne andre i Stortinget som kan klare det. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet er ikke i stand til å gi oss mer igjen for pengene. Derfor bør denne delen prioriteres sterkere hos Solberg og hennes regjeringspartnere.

Norge er blitt enklere
På noen måter har Samarbeidsregjeringen bidratt til et enklere Norge. Selvangivelsen er forenklet, åpningstidsloven er opphevet, byggesaksbehandlingen er forenklet, vi har fått fritt sykehusvalg og skoleporten er etablert. Flere av disse punktene er omtalt på Liberaleren de siste årene. Også liberalister kan glede seg over disse punktene.

På den andre siden har vi fått en tåpelig røykelov, vi får monopol og strengere regler for spilleautomater, det vurderes bevillingsordning for salg av tobakk, og vi har fortsatt søndags stengte butikker. Høyre, KrF og Venstre har langt igjen før vi kan konkludere med et enklere Norge. Sannsynligvis er ikke disse partiene gjennom et samarbeid i stand til å oppheve alle hindringene som er i veien for bedrifter og enkelt individ i dette landet.

Det er ikke en rett konklusjon å si at Norge er blitt enklere. På noen områder ja, men ikke når alle pluss og minussider legges sammen.

Konklusjon
Det positive med regjeringens politikk er at retningen som er valgt er betydelig bedre enn alternativet vi kan få etter neste stortingsvalg. Det er veldig langt igjen, men Norge er på rett kurs.

Høyre, KrF og Venstre har prioritert kampen mot fattigdom. Vi har fått økte bidrag til den 3. verden og en egen ”Fattigdomspakke”. Disse tiltakene svir i et liberalistisk hjerte. Regjeringen burde ha prioritert betydelige skattelettelser istedenfor disse tiltakene. Det ville forresten ha bidratt til at skatteløftene fra Sem-erklæringen ble innfridd. Det er også en stor ulempe for regjeringen renommé med alle nye lover som er og blir gjennomført. Vi har mer enn en gang vært innom røykeloven for utelivsbransjen. Vi skal ikke nevne den flere ganger i denne artikkelen.

Forskjellen mellom partiene i Stortinget er relativt små i praktisk politikk. Også Arbeiderpartiet ville kunne ha presentert en lignende liste dersom Jens Stoltenberg var sjef i regjeringskvartalet. Høyre og Venstre må prøve å gjøre forskjellen i norsk politikk betydelig større. Det har denne regjeringen ikke klart. Kanskje kan vi gi KrF skylden?

Det står ingen ting om asyl-, flyktning eller innvandringspolitikken på Høyres internettsider. Det er greit nok for oss. Regjeringen har ikke klart å presentere et liberalt alternativ på dette området. Som tilhengere av fri innvandring og antirasister beklager vi dette!

Tags:

Mest lest

Arrangementer