Ukategorisert

Norge god på frivillighet

Bare Nederland slår Norge i konkurransen om å ha best frivillig sektor. I en ny undersøkelse blant 34 land kommer Norge på annenplass. På de neste plassene følger USA, Sverige og Storbritannia.

Det er avisen Vårt Land som kommer med denne nyheten.

Det er fra før kjent at mer enn halvparten av den norske befolkningen deltar i frivillig arbeid. Det er en av de høyeste deltakerratene i verden.

Det at Norge scorer høyt på denne undersøkelsen er hyggelig. Likevel bør ikke politikerne hvile eller skryte over for gode rammevilkår for organisasjoner i frivillig sektor. Alle som har verv i en organisasjon vet hvor tungt det er å drive fordi lovverket begrenser handlefriheten. Spesielt vanskelig er det å sette i gang med inntekstbringende aktiviteter. Lotteriloven er en lov som lammer frivillig sektor.

Det er også en fare for at det offentlige overtar flere oppgaver som har blitt drevet av lag, foreninger og organisasjoner. Et eksempel i denne sammenhengen kan være kulturskolen. Før ble denne delen av kulturen i stor grad drevet frivillig sektor. I dag er dette en lovpålagt oppgave for kommunene.

Frivillig sektor kan fortsatt bedres på mange felt, men politikerne må tørre å overlate flere oppgaver til organisasjonene. Samtidlig bør inntjeningsmulighetene for denne delen av samfunnet styrkes betraktelig.

Tags:

Mest lest

Arrangementer