Ukategorisert

Menn betaler mest skatt

Det er umulig å ha en skattesats for kvinner og en for menn. Når vi først har denne byrden som skatt er, må nivået fastsettes ut fra inntekt og ikke kjønn. Dette prinsippet bør en ikke være liberalist for å støtte.

Det har de siste årene blitt fast takst at enkelte stortingsrepresentanter klager over at menn og kvinner kommer skjevt ut som grupper når skattelettelsene fordeles mellom kjønnene. Nivået på debatten i år er som vanlig svært lav. Det er ufatterlig at stortingsrepresentanter eller
Likestillingsdirektøren ikke forstår og godtar at det er den gruppen som betaler mest skatt som får de største lettelsene.

Vi skal ikke forsvare finansministeren på et hvert område, men i denne debatten har han rett. Det er heldigvis uaktuelt å gjøre forskjell på menn og kvinner i skattesystemet, slik at skjevhetene forsvinner. ”Problemet” er at kvinner i mange yrker betales for dårlig i forhold til menn, og at kvinner er for dårlig representert i ledende stillinger, men det kan ikke skattesystemet gjøre noe med.

Det er i VG at SVs Audun Lysbakken kommer med sine beklagelser. Liberaleren har tidligere omtalt de samme klagene i artiklene Menn får mest lettelser og SV klager på skatten.

Liberaleren forsvarer ikke dagens skattenivå, ikke på noen måte. Vi mener fortsatt at skatt er tyveri. Når politikerne har vedtatt skatt må den fastsettes ut fra inntekt og ikke ut fra kjønn. Vi har store problemer med å forstå årets klager fra medlem av finanskomiteen, Audun Lysbakken.

Mest lest

Arrangementer