Ukategorisert

NRK-lisensen utvides?

I dag betaler ikke kjøpere av TV-kort NRK-lisens. Dette kan det bli slutt på. Kulturdepartementet vurderer meldeplikt for selskapene og nettbutikkene som selger dette utstyret, på lik linje med meldeplikten en TV-forhandler har.

Selskapene og nettbutikkene som selger TV-kort har ikke meldeplikt til NRK og rapporterer ikke kunder som kjøper kortet som gjør at du kan se TV via datamaskinen din. Noen av de samme dataforhandlerne selger også TV-mottakere. Heller ikke på disse produktene er det meldeplikt for IT-bransjen. Dette vurderer Kulturdepartementet å stramme inn. Derfor dagens overskrift ” NRK-lisensen utvides?”.

NRK-lisensen er en skatt eller avgift på lik linje med alle andre avgifter vedtatt av Stortinget. Liberaleren er motstander av skatt, og dermed svært skeptisk til NRK-avgiften.

Selvsagt ser vi konkurransevridningen med at noen slipper unna meldeplikten på både TV-kort og TV-mottakere. Forskjellsbehandlingen har gitt IT-bransjen et konkurransefortrinn i forhold til en TV-forhandler. Likevel er det ikke sikkert at de som kjøper et kort eller en mottaker hos for eksempel HP eller Komplett skal bruke utstyret for å se på statskanalen. Ser du ikke på NRK sine TV-kanaler eller hører på institusjonen sine radiokanaler, bør du heller ikke betale prisen det koster å drive NRK. Brukerne skal betale. Dette prinsippet bør gjelde også her!

Med bakgrunn i dette tok digi.no kontakt med Kulturdepartementet, som medgir at man nå har grepet tak i utviklingen.
–Vi har satt i gang et arbeid om å se på grunnlaget for lisensavgiften. Målet er å se på om salget av nye typer apparater skal underlegges meldeplikt, forteller ekspedisjonssjef Roy Kristiansen til digi.no.
Han påpeker at dette ikke nødvendigvis betyr at alle typer TV-mottakere vil bli inkludert, man vurderer enkelte fritak, men det kommer altså trolig en innstramning.

I Kulturdepartementet kan de ikke gi en dato for endringen, men det er ventet at det kan ta ett år.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Knubbe
Knubbe
17 years ago

Jeg synes det er helt riktig at virkeområdet for TV-lisensen utvides slik at ingen går fri. Egentlig burde avgiften økes til 2-3000 kr. Av lisenspengene burde mesteparten gå rett i statskassa og øremerkes produksjonsstøtte til kunstnere som ikke får solgt arbeidene sine. Dette for å skape et variert kulturliv til berikelse for oss alle.

Lars Mæhlum
Lars Mæhlum
17 years ago

Knubbe:
Jeg håper virkelig du bare kødder nå?
Å øke NRK lisensen er jo ganske brutalt for en person som meg f.eks. Jeg har en TV, men ser aldri på NRK. Ti nød ser jeg på TV2 engang i blandt, og får med meg noen småting på TV3. Ellers brukes denne kun til DVD osv.
Er det virelig riktig at jeg skal betale like mye som en god parabolpakke i året for å ha en kanal jeg ikke ser på?

Fra arkivet