Ukategorisert

Partistøtten økes

Partifinansieringsutvalget skal avgi sin innstilling i slutten av november. Mye tyder på økte offentlig utgifter til de politiske partiene.

I dag får partiene statsstøtte på grunnlag av antall stemmer ved valg. Utvalget foreslår en endring av denne ordningen, ved at ti prosent av partistøtten skal tildeles i form av et grunnbeløp til alle partier som kommer over 2,5 prosent av stemmene ved valg. I tillegg vil utvalget lande på en konklusjon om offentliggjøring av private bidrag for partienes fylkeslag. I dag er kravet bare lovfestet for partienes hovedorganisasjoner.

Utvalget vil trolig også gå inn for en automatisk prisjustering av partistøtten. Det kan også bli aktuelt å foreslå en nivåheving, skriver Aftenposten.

Liberaleren er ikke for offentlige utbetalinger til de politiske partiene. De må skaffe sine inntekter gjennom inntekstbringende arbeid på lik linje med mange andre lag, foreninger og organisasjoner. Politisk arbeid gjennom partiene bør ikke være skattefinansiert.

Hvis partiene måtte skaffe sine inntekter uten økonomisk hjelp fra staten ville det ha ført til fjerning eller liberalisering av ”lotterilovverket”. Politikerne ville ha gjort det mye enklere å tjene penger, kun på den måten ville dagens aktiviteter i partiene overleve. En slik liberalisering ville ha kommet alle andre i frivillighetssektoren til gode.

Tags:

Mest lest

Arrangementer