Ukategorisert

Partiene er som andre kunder

TV-selskapene bør behandle de politiske partiene som andre kunder uten spesielle avtaler. Partiene må forberede seg på å betale markedspris for TV-reklame på lik linje med de fleste andre som vil formidle et budskap via TV-reklame.

TV-selskapene bør pålegges å selge reklametid til politiske partier under valgkamper, foreslår flertallet i Partifinansieringsutvalget. Prisen skal være rabattert og lik for alle, skriver Aftenposten.

Forhåpentligvis blir det ikke flertall i utvalget om å gi partiene noen særrettigheter. TV-selskapene må få behandle partiene slik de behandler andre potensielle kunder. Markedet vil regulere prisen for TV-reklame på lik linje med det som skjer på radio og avissiden i dag. TV er et sterkere medium, men bør ikke bli underlagt et annet lovverk enn radiostasjoner og aviser.

Liberaleren er for at de politiske partiene skal få annonsere på TV. Vi mener dette er en del av ytringsfriheten, og det vil gi like konkurransevilkår mellom de ulike aktørene. Selv om vi er for politisk reklame i TV vil vi ikke at partiene skal få noen særavtaler gjennom lovverket. Dette må markedet regulere uten politiske vedtak i Stortinget.

Ulike pålegg reduserer friheten for TV-kanalene. De bør ha friheten til å takke nei til en kunde, selv om kunden er et politisk parti.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer