Ukategorisert

Forbud mot reklame før barnefilmer

Hvis deler av det økonomiske grunnlaget for kinoene forsvinner vil det gå utover gruppen som politikerne prøver å beskytte. Et reklameforbud før barnefilmer kan bety færre filmer på kino.

For å redusere kjøpepresset mot barn vurderer politikerne et forbud mot å vise reklame før barnevisninger på kinoene. Geir Magnus Nyborg i Familie og Medier forsvarer et forbud. Bransjen selv er naturlig nok betenkt, og Liberaleren forstår kinosjefene. Et forbud kan bety et dårligere filmtilbud for barn. Det er også et tak for hvor mye billettprisen kan økes uten at det går utover besøkstallet.

Bekymring for økt kjøpepress og ”voksne” reklamer har skapt bred politisk støtte for å forby kinoreklame før barnefilmer. Snart legger regjeringen frem sitt syn på saken, skriver Vårt Land.

Liberaleren håper ikke at regjeringen legger seg på forbudslinjen også i denne saken. Vi frykter det, men har fortsatt et håp før vi ser regjeringens syn på saken. Et forbud vil innskrenke eiernes muligheter til å drive økonomisk forsvarlig. Et forbud vil også kunne videreføres til andre grupper. Til slutt kan kinoreklame bli ulovlig?

De som driver kino må selv få full frihet over driften. Det ideelle hadde vært at markedet får råde uten reguleringer vedtatt av politikerne. Hvilken filmer som skal vises, reklamesnutter, priser og aldersgrenser bør bestemmes lokalt og ikke gjennom et nasjonalt regelverk, regler som i stor grad gjelder for kinodriften i dag. Denne bransjen tåler ikke nye og strengere regler uten at det går utover tilbudet som gis.

For oss er dette både et prinsipielt og praktisk spørsmål. Vi mener driverne må ha full frihet i driften. Hvis denne friheten innskrenkes vil færre filmer bli vist. Geir Magnus Nyborg og andre kan ikke pålegge kinoene å gå med tap. Tilslutt vil det ikke være kinoer igjen slik vi kjenner disse i dag.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer