Ukategorisert

Forbud mot reklame før barnefilmer

Hvis deler av det økonomiske grunnlaget for kinoene forsvinner vil det gå utover gruppen som politikerne prøver å beskytte. Et reklameforbud før barnefilmer kan bety færre filmer på kino.

For å redusere kjøpepresset mot barn vurderer politikerne et forbud mot å vise reklame før barnevisninger på kinoene. Geir Magnus Nyborg i Familie og Medier forsvarer et forbud. Bransjen selv er naturlig nok betenkt, og Liberaleren forstår kinosjefene. Et forbud kan bety et dårligere filmtilbud for barn. Det er også et tak for hvor mye billettprisen kan økes uten at det går utover besøkstallet.

Bekymring for økt kjøpepress og ”voksne” reklamer har skapt bred politisk støtte for å forby kinoreklame før barnefilmer. Snart legger regjeringen frem sitt syn på saken, skriver Vårt Land.

Liberaleren håper ikke at regjeringen legger seg på forbudslinjen også i denne saken. Vi frykter det, men har fortsatt et håp før vi ser regjeringens syn på saken. Et forbud vil innskrenke eiernes muligheter til å drive økonomisk forsvarlig. Et forbud vil også kunne videreføres til andre grupper. Til slutt kan kinoreklame bli ulovlig?

De som driver kino må selv få full frihet over driften. Det ideelle hadde vært at markedet får råde uten reguleringer vedtatt av politikerne. Hvilken filmer som skal vises, reklamesnutter, priser og aldersgrenser bør bestemmes lokalt og ikke gjennom et nasjonalt regelverk, regler som i stor grad gjelder for kinodriften i dag. Denne bransjen tåler ikke nye og strengere regler uten at det går utover tilbudet som gis.

For oss er dette både et prinsipielt og praktisk spørsmål. Vi mener driverne må ha full frihet i driften. Hvis denne friheten innskrenkes vil færre filmer bli vist. Geir Magnus Nyborg og andre kan ikke pålegge kinoene å gå med tap. Tilslutt vil det ikke være kinoer igjen slik vi kjenner disse i dag.

Tags:

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Borgar
Borgar
17 years ago

Er det ikke et poeng at umyndige personer ikke står til ansvar, og dermed bør beskyttes? Og bør man ikke ha universelle regler for beskyttelse av umyndige? Være seg abort, reklam, alkohol osv.

knubbe
knubbe
17 years ago

Ikke noe i veien med reklame, men det må være politisk styring av den. Et kommunalt utvalg bør forhåndsgodkjenne reklamen og fastsette hvilken aldersgrupper som skal kunne tsettes for den.

Borgar
Borgar
17 years ago

Foreldre skal ha ansvaret for oppdragelsen. så lenge familien er «funksjonell». Men jeg mener at man trenger visse universelle regler, som aldersgrenser, når det gjelder filmer, reklame ol. og min egen kjepphest religion. Akkurat på dette området syns jeg reglene for dem under myndighetsalder ikke er så ille. Å innføre politisk styrt reklame er jeg svært skeptisk til, skal et utvalg bestemme hvilke reklamer/produkter som skal godkjennes? Og etter hvilke regler? Samme som film? Hvis ikke ser jeg for meg at politisk korrekte leker som blånisser eller hva det heter blir ok, mens barbie og knallpistoler blir forbudt å reklamere… Read more »

Snorre
Snorre
17 years ago

Ææ. Reklameforbud er i seg selv noe herk. Hvis foreldre ikke vil utsette barna sine for reklame, kan de heller lese en god bok for dem. Da ville kanskje også folk slutte å klage over at det leses for få bøker?

Eks
Eks
13 years ago

Kan de ikke se bedre over reklamene som blir vist?

Fra arkivet