Ukategorisert

Foreslår finnmarkspakker i innlandet

Problemområdene i Hedmark og Oppland er områdene nord i Gudbrandsdalen og hele Østerdalen. Også Valdres i Oppland hører med til utkantområdene som sliter. Problemet skal visstnok løses med finnmarkspakker for innlandet.

Fraflytting og mangel på arbeidsplasser er blitt et økende problem utenfor det sentrale østlandsområdet. Derfor foreslår professor Tor Selstad ved høgskolen i Lillehammer innføring like tiltaksordninger som i Finnmark har, melder NRK Hedmark og Oppland.

Ideen til Selstad er dårlig. Først og fremst fordi en utvidelse av den såkalte tiltaksonen vil gi ulike konkurransevilkår mellom bedrifter som konkurrerer i det samme markedet. Det vil være usunn konkurranse om en bedrift i Østerdalen slipper unna med lavere kostnader enn en bedrift i Akershus fordi politikerne har vedtatt ulike rammevilkår. Ulike rammevilkår er ikke veien å gå.

Vi må godta økt fraflytting og sentralisering. Virkemidler vedtatt av politikerne for å sikre bosetning bryter med viktige prinsipper i et fritt marked. Det er derfor tvilsomt at EØS-avtalen vil tillate slike skjevheter som Tor Selstad foreslår.

I Finnmark og Nord-Troms har Stortinget vedtatt noe som kalles tiltaksonen. Dette er ordninger som gir bedrifter og personer betydelige fordeler i forhold til resten av landet. I dette området er det ikke arbeidsgiveravgift, det er lavere personbeskatning og bedre studiefinansiering for å nevne noe Selvsagt nyter vi som bor i nord godt av ordningene, men det gir oss et konkurransefortrinn i forhold til resten av landet. Til tross for disse ordningene har det vært fraflytting og nedleggelser av bedrifter i virkemiddelområdet. Det betyr at politikerne ikke kan styre bosetningsmønsteret slik Stortinget ønsker.

For en liberalist er deler av godene i tiltaksonen gledelig. Vi lovpriser skatte – og avgiftslettelsene. Kutt i skatter og avgifter bør gis til alle, helt uavhengig av hvor en bor. Istedenfor å invitere til en debatt om nye finnmarkspakker bør politikerne senke det generelle skattenivået for absolutt alle. En ringvirkning av dette må bli å også redusere offentlig sektor fordi staten vil miste deler av inntektsgrunnlaget. Dette er likevel en pris det er verdt å ta.

Liberaleren sier nei til finnmarkspakker på innlandet eller i andre deler av Norge. Vi ønsker lavere skatter og avgifter for alle, helt uavhengig av postadresse. Kampen mot sentraliseringen er allerede tapt. Det vil ikke bo folk på et hvert nes i fremtiden. Den tiden er forbi!

Tags:

Mest lest

Arrangementer