Ukategorisert

Får ikke alle fingeravtrykkene

Det er ikke rart at folk vegrer seg for å avgi bilde og fingeravtrykk til det sentrale Kripos-registeret.

I dag mangler registeret avtrykk av 10.000 personer som er mistenkt eller dømt for straffbare forhold, melder NRK.

Politidistriktene er pålagt å sende Kripos foto og fingeravtrykk av alle personer som dømt for straffbare forhold. Foreløpig er det store hull i registeret, og det er forståelig nok. Det er ikke en glede å registrere seg på denne måten. Det vet skribenten alt om.

Selv om de fleste vil bekjempe kriminalitet er det svært delte meninger om virkemidlene som kan brukes. Kripos-registeret er kartlegging eller registrering av de som har vært på kant med loven. Det er en kollektiv ordning som rammer de fleste, fra de som har begått drap til militærnektere.

Da skribenten fikk innkallelsen fra det lokale lensmannskontoret var jeg i sterk tvil om jeg frivillig ville la meg registrere. Mange av mine venner advarte meg, både advokaten, politikere og nær familie. Etter et rådslag med advokaten ble det likevel bestemt at bildet og mitt fingeravtrykk skulle inn i Kripos-registeret, men det var med et tungt hjerte jeg lot meg registrere på denne måten. Derfor har jeg stor forståelse for at mange nekter. Tallene viser at mange ikke vil la seg registrere. 10.000 personer er foreløpig utelatt fra registeret.

Med så mye hull i registeret er det en fare for at politiet vil gå til med fornyet innsats for å flere fingeravtrykk inn til det sentrale Kripos-registeret. Det betyr at de som til nå har nektet å la seg registrere vil få større problemer med å klare dette i fremtiden. Politiet mener flere forbrytelser hadde vært oppklart dersom alle fingeravtrykkene var i registeret. Dermed vil de få utvidet myndighet til å hente inn de som mangler. Skribenten har medfølelse med de som de neste årene blir tvangsregistrert i Kripos-registeret.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer