Diverse, Magasin

Europas dag

Dagen i dag er ikke Europa-dagen, men tre hendelser 09.november plasserer dagen i hjertet av Europas historie. Det er fristende å si at det er Europas dag.

Den farlige freden
09.november 1918 abdiserte Tysklands siste keiser, men det var for sent til å unngå Tysklands totale fall, som kom med kapitulasjonen 2 dager senere. Tyskland ble 1.verdenskrigs taper. Landet ble underlagt strenge kapitulasjonsbetingelser, og Versaillesfreden skapte grunnlaget for nye kriger og konflikter.

Holocaust
09.november 1938 ble jødene i Tyskland ofre for ”Krystallnatten”; deres hjem og synagoger ble plyndret og brent. Uavhengig av kjønn og alder ble jøder utsatt for forfølgelse uten annen grunn enn nettopp at de var jøder. Det endte i tilintetgjørelse for 6 millioner av dem. Mange arbeidet seg til døde som slaver for Tysklands nye makthavere, Nazistene. I den totale fornedrelse. For svært mange av dem endte det i gasskamre. Utryddelse med industriell effektivitet. Utført av et regime så ondt at mange forsvergets dets like.

Muren
09.november 1989 ble Berlinmuren åpnet. Muren som delte en av Europas store byer, Tysklands hjerte og hovedstad, hadde effektivt stengt østtyskerne inne siden 13.august 1961. Det kommunistiske regimet bygget en ”anti-fascistisk beskyttelsesmur” for å forhindre at deres undersåtter kom i kontakt med demokrati og frie ytringer fra vest. Muren var kanskje en nødvendighet for at DDR skulle overleve som stat – men regimet mistet for alltid troverdighet, også hos sine egne borgere. Bonde- og arbeiderstaten kunne like gjerne kalles overvåker- og angiverstaten. Et enormt omfattende undertrykkelsesapparat av overvåkere og angivere var dagliglivet for 17 millioner tyskere.

Det autoritære keiserdømmet, det totalitære nazi-diktaturet og det like totalitære kommunist-diktaturet kan knyttes til denne datoen.

Demokratiet må vinnes hver dag
Av murens fall vokste demokratiet og enheten frem. Et Europa herjet av slike regimer vet at ondskap og undertrykkelse ikke er noe som kommer utenfra. Det lever iblant oss, og må bekjempes der. I oss selv.

Måtte 09.november alltid minne oss om at undertrykkelse og diktatur ikke er overvunnet en gang for alle. At likegyldighet er det godes fiende. At menneskerettigheter og demokrati må forsvares hver dag.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer