Ukategorisert

Døde fra drømmen

Yassir Arafat døde fra drømmen om en palestinsk stat. Kan drømmen han delte med sitt folk likevel virkeliggjøres?

Helt til det siste kjempet 75-årige Yassir Arafat for å realisere drømmen om en palestinsk stat. Han viet hele livet til kampen. Og kampen var blodig. For de fleste andre enn sine egne var han derfor en terrorist. For sine egne var han en frigjøringshelt. Slik er det gjerne med folk som lever under andres herredømme.

Han har ikke vært alene om å bli oppfattet med motsatte fortegn; også Nelson Mandela, Mahatma Gandhi og andre som i dag anses som store ledere og statsmenn har fått mindre flatterende betegnelser klebet til sitt navn. Til og med mange av arvefienden Israels ledere ble av kolonimakten Storbritannia oppfattet og bekjempet som terrorister.

Kritiske røster hevet seg mot at Arafat fikk Nobels fredspris, med en slik fortid. Men han er slett ikke alene blant prisvinnerne om å ha liv på samvittigheten. Forskjellen på Arafat og f.eks USAs tidligere utenriksminister Henry Kissinger er at førstnevnte var leder for et folk uten stat, mens sistnevnte var høytstående regjeringsmedlem i en supermakt.

FNs urett
Da FN rett efter 2.verdenskrig, under det tyngende minnet om Vestens antisemittiske fortid og Holocaust (folkemordet på jøder i de nazi-okkuperte delene av Europa) opprettet staten Israel ble det oppfattet som en krigserklæring av arabiske folk som også levet under koloniveldet til ulike europeiske land.

Dessuten overså FN at det faktisk bodde folk som ikke var jøder i det landområdet Israel ble ble etablert. Skulle det også vært opprettet en palestinsk stat samtidig? Var palestinerne et eget folk? Svaret på det første spørsmålet er ekspertene delte om. På det andre spørsmålet var svaret for mange et opportunt nei. Derfor ble det ofte foreslått at palestinerne kunne reise til Jordan, Egypt eller andre naboland. Flyktningeproblemet som oppsto i kjølvannet av Israels grunnleggelse og de mange forsvarskrigene landet måtte føre de første tiårene er fortsatt uløst – og bare et av mange problemer ingen klarer å finne løsningen på. Lettere blir det ikke når palestinernes eneste samlede leder er gått bort.

Araberne svarte på hva de oppfattet som FNs krigserklæring (og at palestinerne ble oversett) med å love å fjerne staten Israel fra jordens overflate. Israel hadde mange forsvarere og Vesten dårlig samvittighet. Araberne var splittet og kolonisert.

Et liv i kamp
Som andre som kjemper for sin rett til å eksistere på like fot med andre, benyttet palestinerne seg av ekstreme metoder. Med våpen i hånd forsvarte de seg mot okkupantene, og med kidnappinger, terror og drap søkte de verdens oppmerksomhet rundt sin kamp. Gradvis vokste Israel seg så sterk at landet benyttet metoder mot andre som var benyttet mot dem selv før jødene fikk sin egen stat. Og sympatien forsvant. Holocaust kan ikke unnskylde okkupasjon, ødeleggelse av privat eiendom, kollektiv avstraffelse og drap på uskyldige.

Arafat levet et liv i konstant kamp. Til tross for at han efterhvert oppnådde anerkjennelse som leder for et eget folk, og mottok Fredsprisen, ble han skammelig behandlet av Israel. Som ydmyket ham, forsøkte å fordrive ham, og holdt ham isolert på Vestbredden de siste årene. Han mistet sitt maktapparat, og palestinerne den nødvendige infrastruktur for å etablere en stat. Både Oslo-avtalen og Veikartet for fred ble papirplaner uten realitet. Håp ble vekket og så brutalt knust. Ødelagte håp skaper desperasjon og kampvilje.

Kan Arafats død realisere drømmen?
Når Yassir Arafat minnes og begraves med verdens statsledere tilstede vil Israel kanskje innse at de overhodet ikke har oppnådd å isolere og stigmatisere ham som den som aldri forlot sin fortid som terrorist. Palestinerne vil se at de ikke er alene med sin drøm om at Arafats folk skal få sitt eget land.

Konspirasjonsteorier fødes, og erklæringene om hevn mot Israel efter Arafats ydmykende retrett fra livet er allerede mange. Ingen soleklar leder står beredt til å overta. PLO må kanskje inkludere Hamas, som har vært ekstreme men samtidig opparbeidet seg folkelig støtte.

Likevel må begge parter i konflikten besinne seg, ta en tenkepause. Kanskje israelerne innser at palestinerne har rett til å leve sine liv i fred på sitt vis, og at gjensidig respekt er det eneste som kan bringe fred til Midtøsten. Og palestinerne må innse at de ikke kan bombe og drepe sine fiender til en hverdag i frykt – og dermed kapitulere for kravet om en palestinsk stat.

Arafat trengte ikke å lede sitt folk til det forjettede land. Folket lever der allerede. Men de er ikke herrer i eget hus.

Det er på tide palestinerne blir herrer i eget hus.

16 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
ch
ch
17 years ago

» ble han skammelig behandlet av Israel»

Kanskje ikke så rart, da israelerne husker sin egen historie bedre enn du, og vet hvem arafat var:

http://www.camera.org/index.asp?x_context=7&x_issue=11&x_article=795

May 8, 1970: PLO terrorists attack an Israeli schoolbus with bazooka fire, killing nine pupils and three teachers from Moshav Avivim..

Sikkert noen som husker det enda..

Burde det ikke ringe en bjelle et sted når liberaleren.no går i takt med Nrk og klassekampen?

Alex
Alex
17 years ago

ch, setter du denne internettavisen i samme bås som Klassekampen da har du ikke forstått mye.

Pleym
Pleym
17 years ago

Liberaleren støtter ikke terrorhandlinger, og tar avstand fra angrep på sivile. Men som du sikkert vet anså f.eks Thomas Jefferson væpnet kamp for å avsette makthavere som misbrukte sin makt, som legitimt (Uavh.erkl. 04.07 1776). Palestinerne er et okkupert folk, og har rett til å kjempe for sin uavhengighet. Den kan foregå med ikkevoldelig sivil motstandskamp, men hvem kan forlange så store ofre av et okkupert folk? Det er også grunn til å ta avstand fra israelernes kollektive avstraffelse av familiene til dem israelerne mener er skyldige i terroranslag. Det er viktig å huske at like lite som barn er… Read more »

mordecai
mordecai
17 years ago

Pleym, dette er helt sinnsykt.

Israelerene har et noenlunde fritt demokrati selv om det er sterkt preget av krigen.

Et ‘frigjort’ palestina ville innebære utslettelsen av israel. Palestinerene vil jage dem ut av området. Alle offentlige palestinske emblemer og heraldikk som viser kart over detr ‘frigjorte’ Palestina inkluderer ALLE Isralels landområder, ikke bare de ‘okkuperte’.

Palestinerene vil innføre et islamsk prestestyre med barbariske lover og 0 demokrati. Er dette noe du støtter?

Jeg er STORT skuffet over at liberaleren publiserer slikt søppel som dette.

Pleym
Pleym
17 years ago

Med Oslo-avtalen har palestinerne godtatt tostatsløsningen. Det samme med veikartet for fred. Palestinerne er avhengige av internasjonale stormakter som USA, Russland, Storbritannia og Frankrike. Ingen tvil om at det finnes ekstreme grupper på begge sider, men det bør ikke forhindre normale folk med evnen til å se en sak fra to sider i å snakke sammen. Den siste som har kommentert her burde vite at Liberaleren er for menneskerettigheter, demokrati og rettstat. Ikke prestestyre og andre former for diktatur. Det er lov å være skuffet, deprimert og pessimistisk over utsiktene til fredelig sameksistens i Midtøsten. Men det er lov å… Read more »

Anders
Anders
17 years ago

Det forundrer meg at Pleym hevder at Palestinerne har «rett» til å gjøre motstand. All motstand og minoritetskamp må ha individets rettigheter som mål, siden individet er den minste minoritet. Hvis dette ikke er tilfelle, har de ingen «rett» til motstand. Når det er åpenbart at denne «frigjøringskampen» ikke har som mål å frigjøre de palestinske individene, men Allahs fryktelige styre, er det ikke legitimt etter noen fornuftig moralsk standard. Jeg må si meg enig med CH og mordecai her, liberaleren er på jordet. Jeg er heller ikke veldig begeistret over Israel, men et valg mellom et sekulært Israel og… Read more »

pleym
pleym
17 years ago

Som Anders sikkert vet, gjorde de engelse koloniene i Nord-Amerika opprør fordi de ble skattlagt uten å få være med å bestemme hvordan deres penger skulle brukes. I Uavhengighetserklæringen klargjøres det at først eksisterer individet med naturgitte rettigheter, derefter oppretter indvidene stater for å beskytte rettighetene. Og velge representanter til å «drive» staten som beskytter rettighetene. Disse repr. er ikke valgt for evig og alltid. De skal byttes ut med jevne mellomrom. Dersom de misbruker makten sin eller nekter å la seg skifte ut kan individene gjøre opprør og bytte dem ut med andre representanter. Individet er utgangspunktet. I tilfellet… Read more »

Anders
Anders
17 years ago

Det er i såfall svært naivt, og ikke i henhold til fakta.

Det er ingen Jefferson blant Palestinerne, og hadde det vært det, hadde han vært den førte til å bli politisk fange i en Palestinsk stat.

c_t_s_o
c_t_s_o
17 years ago

Jeg tror diskusjonen vedr. Palestina og Israel (og Arafat) er en «quagmire». Midtøsten er som en basaar. Hvis man roter seg inn i den, f.eks. gjennom det kompliserte spørsmålet som er Israel/Palestina konflikten, da kan man lett miste hodet og bli lurt trill rundt. Akkurat denne konflikten har så mange fasetter at det skal en meget avslappet og holdningsklar person til for å ungå denne basaarens lurerier. Kanskje bør man avstå helt fra å engasjere seg… I forhold til hva media (muligens) har signalisert, så finnes det mange overgripere i Israel/Palestina konflikten. På hver side står mordere. Å ta side… Read more »

Xela
Xela
17 years ago

Uskyld har ingen av partene i denne konflikten. I utgangspunktet virker det som store deler av begges befolkning hater hverandre, om enn kanskje ikke individuelt, heller mer som en gruppe. Det kan minne litt om fotballpatriotisme, men her er graden av alvor flyttet opp på et massedødelig nivå. Saken er vel at absolutt ingen på denne planeten har en skuddsikker plan om hvordan denne materien kan løsen, den er blitt for kompleks og uoversiktelig. Resultatet av denne difusismen er at begge parter prøver å skrike høyest om sine rettigheter og kveler nesten all selvinnsikt i forsøket. Utfordringen til oss alle… Read more »

ch
ch
17 years ago

I denne saken er i hvert fall liberaleren og Klassekampen enige. Jeg leser ikke klassekampen og herved leser jeg heller ikke liberalere.

Det blir sikkert en win-win situasjon.

Lars Mæhlum
Lars Mæhlum
17 years ago

Man kan ikke sette ønske om demokrati foran et lands frihet. Vi er ikke de som skal velge hva palestinerne gjør med den friheten.
Alle fortjener å kunne styre over sitt eget, og vi kan ikke nekte noen den grunnleggende retten selvstyre er.
Vi er da tross alt liberalister?

Andreas Aure
Andreas Aure
17 years ago

Pleym viser i denne meningsutvekslingen at han setter et folks selvbestemmelse høyere enn individuell frihet. For det er innlysende at Israel beskytter og vil beskytte menneskers rettigheter bedre enn et palestinsk styre.

Den angivelige liberalisten Pleym setter dermed kollektivet foran individet.

Når Pleym attpå til forsøker å hvitvaske Arafat må bunnen av anti-individualistisk journalistikk være nådd. Arafats politiske syn og handlinger var så fascistiske (Arafat sto for en blanding av kommunisme, nazisme og islamisme) som det går an å bli.

PS: «Liberaleren skal …. ikke innta standpunkt som anses som kontroversielle blant liberalister.» ….

Pleym
Pleym
17 years ago

Jeg setter individet høyest av alt. Det mener jeg at mine mange kommentarer på Liberaleren dokumenterer. Hvis individet er en palestiner, forutsetter Aure at han eller hun har det bedre under israelsk okkupasjon enn selv å få velge sine ledere. Det burde Jefferson, Washington og Paine tenkt på i 1776! Jeg forholder meg til liberalistiske prinsipper som allmengyldige – ikke ikke avhengig av hvilken nasjonalitet individet har! Men det er det slett ikke alle liberalister som gjør. Spesielt konflikter der Israel er midtpunkt vekker ømme følelser, uten at jeg er istand til å forstå hvorfor. Og jeg hvitvasker ikke Arafat.… Read more »

Lars Mæhlum
Lars Mæhlum
17 years ago

Jeg vil sette ting enda litt mer på spissen.
Vi har et patetisk styre i Norge, men ville likevel kjempe for å beholde det styret?
«Uansett hvor dårlig han(Bondevik) er, er det bedre å bli styrt av en av sine egne, enn av enn fremmed»?
Er ikke det en rett vi også burde la andre ha?

Paul Peru
Paul Peru
17 years ago

«Det algirske dilemma» kan fort oppstå i en eventuell palestinsk stat også, men det er ikke opplagt, og det er arrogant og fordomsfullt å ta det for gitt. Svært mange palestinere er demokratisk orienterte, og den islamske radikaliseringen er i stor grad en følge av statsterrorismen de er utsatt for. I en mer normalisert situasjon vil jeg anta at de vil være i stand til å tenke klarere. Er det forresten noen som har en god løsning på en situasjon der flertallet i befolkningen ønsker å bli fratatt sin frihet? Det er jo i stor grad tilfellet i Norge også,… Read more »

Fra arkivet