Ukategorisert

Regjeringen sa nei til OL

Samarbeidsregjeringen vil ikke stille en statsgaranti for OL i Tromsø i 2014. Det er usikkerheten i kostnadsoverslaget, bruk av spillemidler og for nær tid fra Lillehammer-lekene som er årsakene til regjeringens nei.

Liberaleren er fornøyd med standpunktet. Vi er imot Olympiske Leker i Norge dersom skattefinansierte penger skal brukes til arrangementet. I Tromsø sin søknad er det liten tvil om at en rekke kostnader i budsjettet var underbudsjettert, som for eksempel sikkerheten og transporten. Et OL i Tromsø kunne fort ha blitt et milliardsluk for staten.

Saken om statsgaranti for OL i Tromsø i 2014 avgjøres av Stortinget. Det er umulig å vite Stortingets holdning til saken ettersom både Senterpartiet og Arbeiderpartiet håper dette blir en valgkampsak i 2005. En stor del av de nasjonalistiske velgerne kan støtte Sp og Ap sitt krav, og dermed kan resultatet bli annerledes når saken sluttbehandles i Stortinget.

Regjeringen landet på det rette standpunktet, selv om argumentasjonen kunne ha vært annerledes. Stortinget bør gjøre det samme, selv om det finnes opposisjonsparti som vil lage noen enkle poeng på et tungt og stort økonomisk spørsmål.

Tags:

Mest lest

Arrangementer