Ukategorisert

Meldte seg ut av Frp

Med ”liberalisme” i prinsipprogrammet burde Fremskrittspartiet ha vært det partiet som kjempet for de inkluderende og tolerante holdningene. Dessverre skjer det motsatte, og det fikk kommunestyrerepresentant i Øvre Eiker kommune, Ole Martin Moen, til å melde seg ut av partiet.

Avgjørelsen ble tatt etter at Ole Martin Moen så partiformann Carl I. Hagen i TV 2s debattprogram ”Holmgang” sist onsdag. Hagens kamp om de kristne stemmene har gjort han til en bølle mot de homofile og lesbiske. Partilederen i Frp ser på de med en annerledes legning som utvekster, og kjører rått mot gruppen for å oppnå stemmer. Verre kan det bli hvis han skal kopiere Bush sin suksess over til den norske valgkampen som allerede er i gang. Det kan bli en grusom tid for Ole Martin Moen og alle andre som tror på personlig frihet. Seksuell legning er et personlig spørsmål som er altfor alvorlig til å bli overlatt til politikerne.

Ole Martin Moen forlater Fremskrittspartiet til fordel for Det Liberale Folkepartiet. Han vil representere DLF i Øvre Eiker kommunestyret resten av valgperioden. I sitt brev til Frp skriver Moen at det blitt klarere og klarere at Fremskrittspartiet ikke lengre gjør seg fortjent til å kalles liberalistisk. Hva økonomisk frihet angår, er Moen overbevist om at statlige strukturfond og maksimumspris på barnehageplasser får Anders Lange til å snu seg i graven. Hva personlig frihet angår, er dette et begrep som i partiets fora veksler mellom å være et skjellsord og et fremmedord. Carl I. Hagen forsnakket seg tydeligvis ikke da han for tre år siden uttalte at ”Fremskrittspartiet, politisk sett, ligger mellom Arbeiderpartiet og Høyre”.

Så lenge det er stemmer å tjene på å kjøre rått mot homofile og lesbiske vil Carl I Hagen bruke denne saken rått. KrFs lite tolerante holdninger blir som barnemat å regne i forhold til Hagens råkjør mot denne gruppen, helt på tvers av partiets prinsipprogram for denne stortingsperioden. Liberaleren har stor forståelige for handlingen til Ole Martin Moen.

Den utmeldte Frp-politikeren er selv homofil. Han er aktiv i Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring, LLH. Han så egen partileder som den største trusselen mot egne verdier og mot LLHs holdningsskapende kampanjer. Moen er dermed konsekvent, og naturlig nok forlater han Fremskrittspartiet.

Vårt ønske er at Hagen tenker seg om neste gangen han angriper denne gruppen. Det han sier sårer mange som har en annen legning enn han selv. Som formann i et liberalistisk parti der personlig frihet skal stå høyt i kurs bør han vise betydelig romslighet. Dessverre har Hagen andre tanker, og det kommer til å gå utover de homofile og lesbiske.

Mest lest

Arrangementer