Ukategorisert

Flertall for homoadopsjon rykker nærmere

I flere medieoppslag i dag kommenter Sonja Sjøli SVs forslag om å gi homofile par rett til å bli vurdert som adoptivforeldre. Nettavisen mener nå at det er flertall for forslaget.

Liberaleren har tidligere omtalt forslaget fra SV og Siri Hall Arnøy. Vårt standpunkt er at homofile bør få samme rett som enslige og heterofile til å bli vurdert som adoptivforeldre. Det er inkonsekvent at enslige lesbiske og homofile kan få adoptere, men lever de i et regulert parforhold kan de ikke vurderes engang. Samtidig kan homofile par være fosterforeldre; altså ha omsorg for de mest vanskeligstilte blant barn i Norge. Og det er anslått at ca. 20 000 barn lever med homofile som biologiske foreldre. Det er også gjort flere forsøk på å uthalingstaktikk mot forslaget.

Ap for, stemmer imot
I Aftenposten kritiserer Sjøli, lederne i Stortingets familiekomite Ap for bedrive råkjør mot KrF i saken om adopsjonsrett for homofile. Ap kritiserer KrF for å ville bedrive politikk i samsvar med ”family values”-bølgen som viste sitt ansikt i forbindelse med gjenvalget av Bush som amerikansk president.

Selv vil Ap stemme imot forslaget fra SV v/Siri Hall Arnøy. Selv om de er enige i sak. Fordi forslaget må utredes nærmere før det kan vedtaes.

Nærmere flertall
Ifølge Nettavisen er det nå nærmere et flertall for SVs forslag. Både Høyre og Ap skal være i bevegelse for å støtte forslaget. Sjøli er selv en av dem som har snudd, og vil stemme for.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer