Ukategorisert

Gledelig snuoperasjon i Høyre

Som medlem av Høyre er skribenten glad for at en del av stortingsrepresentantene er på tur til å snu i saken om homofile skal kunne adoptere barn.

Spørsmålet om homofile skal kunne adoptere skal behandles på landsmøtet til våren. Høyres stortingsrepresentant og leder for barne- og familiekomiteen på Stortinget, Sonja Sjøli, er blant dem som har ombestemt seg, melder NRK.

Tiden er moden for at homofile skal bli vurdert som adoptivforeldre på lik linje heterofile og enslige. De av oss som ikke mener homofili er skadelig eller smittsomt kan umulig være imot forslaget. Ingen i Høyres stortingsgruppe har et slikt syn på homofile, og dermed bør landsmøtet åpne for denne muligheten.

Noen vil stille spørsmålstegn med Liberalerens holdning i dette spørsmålet fordi vi har inntatt et standpunkt som er med på å forsvare ekteskapslovgivningen. Vi ønsker ikke at staten skal regulere folks samliv. Vi hadde helst sett at hele ekteskapslovgivningen ble opphevet, slik at forhold mellom mennesker kunne reguleres gjennom privatrettslige avtaler. Dermed ville hele problemstillingen om hvor mange ektefeller, kjønn og legning bli irrelevant. Det er dessverre svært vanskelig å oppheve denne lovgivningen, og da er alternativet partnerskapsloven og gi enslige, samboere og homofile adgang til adopsjon. Dermed kan ikke ekteskapslovgivningen brukes til å diskriminere andre samlivsformer. Det er dessverre alternativet i et samfunn der alt lovreguleres. Det er langt enklere å innføre nye lover enn å oppheve gamle.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer