Ukategorisert

Kongen bør kunne straffes

Hadde det vært opp til oss hadde vi ikke hatt noe monarki. Når vi likevel har denne styringsformen bør prinsippet om likhet for loven være gjeldende. Det betyr at de kongelige i Norge bør kunne straffes ved lovbrudd på lik linje med andre borgere.

Det er Dagsavisen som tar opp debatten. Flere juseksperter og politikere vil endre Grunnloven og fjerne kongens immunitet.

Debatten har skudd fart fordi Danmarks prins Joachim ble tatt for å kjøre i 160 kilometer i timen langs motorveien. Etter dansk lov slipper han unna bot. Det samme ville ha vært tilfelle i Norge.

Grunnlovens § 5 opphøyer kongen som en hellig person som ikke kan straffes. Ansvarsfriheten gjelder både kongens statshandlinger og private handlinger. Det er ikke unaturlig å endre Grunnloven slik at vi får likhet for loven i Norge. Politikerne bør benytte muligheten til å ta debatten på prinsipielt grunnlag, uten at den springer ut fra enkelthendelser.

Tags:

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
QIQrrr
QIQrrr
17 years ago

Jeg er ikke enig i dette den tid kongens oppgave er å fremstå som monark og som den som tar ansvar for egne handlinger samt sitt eget folk. «Likhet for loven» er et kollektivistisk prinsipp som fordrer lovmessig forføyning relatert til lovpålegg, og som kongen ytterst sett skal være eksponent for. Selve tanken er i og for seg rett den tid kongen ikke fremstår som monark, noe som er tilfelle i dag. Kongen fremstår mer som en esoterisk figur hvis oppgave er å overhøre talentløs hornmusikk samt klippe snorer. Det vi trenger er en begrepsdefinisjon relatert til hva en «konge»… Read more »

Pleym
Pleym
17 years ago

Bestemmelsen om at Kongen ikke kan straffes, handler om at kongen ikke kan stilles til ansvar for hva kongens råd (regjeringen) gjør.

Dette er blitt tolket som en generell bestemmelse, men hvis kongen bryter fartsgrensene, er konemishandler etc, er det da like opplagt at han beskyttes av Grunnloven?

Heller tvilsomt. Derfor bør Grunnloven endres på dette punktet

Rochester
17 years ago

Kan noen vaere saa snille aa forklare meg hvordan:

«Likhet for loven» er et kollektivistisk prinsipp ….»

Dette hoeres jo ganske lite troverdig ut.

Snorre
Snorre
17 years ago

Ja, for meg vil det heller virke som et egalitært prinsipp enn et kollektivistisk.

Fra arkivet