Ukategorisert

Odelstinget valgte side

Politikerne har valgt siden, dessverre. Odelstinget vedtok at homofile og lesbiske ikke får rett til å inngå ekteskap på linje med heterofile.

Forslaget om kjønnsnøytral ekteskapslov fra SV-representantene Siri Hall Arnøy og May Hansen ble forkastet. Forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet om at regjeringen skulle utrede spørsmålet og komme tilbake til Stortinget med en egen sak fikk heller ikke tilslutning, skriver NRK.

Dermed en skuffende behandling for alle oss vil likestille ulike parforhold. Politikerne har valgt side, og de velsigner heterofile par. Skuffende, deprimerende og lite logisk ettersom homofili verken er skadelig eller smittsomt.

Vi hadde helst sett at hele ekteskapslovgivningen ble opphevet, slik at forhold mellom mennesker kunne reguleres gjennom privatrettslige avtaler. Dermed ville hele problemstillingen om hvor mange ektefeller, kjønn og legning bli irrelevant, noe vi har påpekt tidligere.

Mest lest

Arrangementer