Ukategorisert

Vil granske norsk mat

Det særnorske tollvernet på mat er høyt, og liten konkurranse i næringsmiddelbransjen er hovedårsakene til at prisen på mat er høy. Norsk mat er 50 prosent dyrere enn i EU.

En fersk undersøkelse viser at dagligvareprisene i Norge ligger skyhøyt over nivået både i Norden og i EU, melder NRK. Nå vil Konkurransetilsynet granske næringsmiddelindustrien.

I utgangspunktet trenger vi ingen granskning for å finne de viktigste årsakene til at forbrukerne betaler mer for mat i Norge i forhold til mange andre land. Våre politikere gjør mye for å beskytte næringslivsutøvere, blant annet norsk landbruk. Derfor har vi høye tollmurer for å beskytte denne delen av næringslivet. Det føres en proteksjonistisk politikk. Det må vi som forbrukere betale for, og vi betaler mye.

Et grep for billigere mat hadde vært å fjerne importvernet. Det betyr i praksis fri flyt av varer over grensen. Et slikt grep ville ha gitt økt konkurranse, noe som betyr lavere pris og flere valgmuligheter. Liberaleren tror på frihandel, og vi ønsker ikke ulike restriksjoner for å beskytte norske næringslivsutøvere. Med økt frihandel ville politikerne ha bekjempet verdens fattigdomsproblemer i langt større grad enn det som gjøres i dag. Frihandel istedenfor u-hjelp!

Noen i landbruket ville ha tapt på større konkurranse. Bønder som dyrker poteter i Nord-Norge ville ha fått problemer med å være konkurransedyktig, i alle fall slik vi kjenner produktene i dag. Markedet ville ha regulert dette selv. Spørsmålet er heller om norske skattebetalere skal betale for landbruket i en landsdel der det er vinter syv måneder i året?

Skatte – og avgiftsnivået må også reduseres. I tillegg må regelverk liberaliseres. For eksempel arbeidsmiljøloven og råfiskeloven. På den måten vil bedriftene i Norge bli konkurransedyktig i forhold til konkurrentene. Det må være en tankevekker for politikerne at Finland er mer konkurransedyktig på pris på fisk enn det Norge klarer å være. Noe er galt, og en stor offentlig sektor og proteksjonistisk politikk er ikke løsningen.

Mest lest

Arrangementer