Ukategorisert

Den makken, den makken

Visste du at det sitter byråkrater i Mattilsynet å vurderer om makken kjenner smerter når du trer den på kroken som agn? Det gjør faktisk det, og det er skattebetalerne som betaler utredningene.

Lovutvalget i Landbruks og matdepartementet og Fiskeri og kystdepartementet har bedt Mattilsynet om å utrede en del spørsmål i forbindelse med arbeidet med en ny dyrevernlov.
Dagens dyrevernlov omfatter bare levende pattedyr, fugler, padder, frosker, krypdyr, fisk og krepsedyr. Virvelløse dyr og insekter omfattes ikke av bestemmelsene. Derfor kan makker brukes som agn, uten at loven brytes.

Det er fortsatt for tidlig å påstå at makken kjenner smerte når den blir brukt som agn. Vi som liker å fiske kan likevel frykte et forbud gjennom en ny dyrevernlov. Hvis Mattilsynet finner ut at makken kjenner smerter, så kan det bli forbudt å bruke den som agn.

Liberaleren må understreke at lovarbeidet er i startfasen. Det er for tidlig å si om virvelløse dyr og insekter skal omfattes av dyrevernloven. Hvis så blir tilfelle ligger vi som liker å bruke makker som agn dårlig an. Skitt fiske alle sammen!

0 0 vurdering
Vurdering
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Cato Auestad
16 years ago

At mattilsynet ikke har noe bedre å ta seg til vises tydelig ut i fra denne utalelsen. Folk har brukt makk til fisking i mange år, og fordi mattilsynet finner ut at de får smerte av det, så kommer folk ennå til å bruke makk, uansett hvor mye mattilsynet “gnåler” – Så vil forsatt folk bruke det. De har alltid brukt det, og kommer alltid til å bruke det.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Joda, det drypper nedoverJoda, det drypper nedover
    At velstand drypper nedover, såkalt ‘trickle down economics’, er blitt en slags vits, en utskjelt antakelse ingen tør å forfekte i fullt alvor. Men ikke la deg lure: Den stemmer.
  • Feirer du Thomas Jefferson?Feirer du Thomas Jefferson?
    Thomas Jefferson oppsummerte liberalismens kjerne i Uavhengighetserklæringen.
  • Mangfold versus enfoldMangfold versus enfold
    Markedet skaper mangfold og politikk skaper enfold. Hva vil du velge?