Ukategorisert

Kulturaktiviteten bør privatiseres

Alle kommuner er i dag pålagt å ha et musikk og kulturskoletilbud til barn og unge, enten de bruker pengene på korpsopplæring eller på dans og teater. Dette er et statlig pålegg som reduserer det kommunale selvstyret.

Budsjettprosessen er i gang i de fleste kommuner. Gaular kommune i Sogn og Fjordane legger ned sin musikkskole fra 1. desember, melder NRK. Det kan de gjøre, men må organisere den kommunale innsatsen på kultur annerledes. Den såkalte kultursatsingen er nemlig et pålegg fra staten.

Det er ikke unaturlig at kommunene nedprioriterer kulturen over kommunebudsjettene. Kulturlivet bør være fritt og selvstendig. Ingen kulturtilbud bør finansieres over offentlige budsjett. De ulike kulturskolene i Norge bør drives i privat regi.

For Gaular kommune var dette et økonomisk spørsmål. For oss liberalister er dette et prinsipielt spørsmål. Det statlige pålegget om en viss kultursatsingen er uansett uheldig, selv om kommunene får frihet til å forme eget opplegg.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Keynes versus keynesianerneKeynes versus keynesianerne
    John Maynard Keynes var en økonom for depresjoner. Hans politiske forslag på 1930-tallet var ment for ekstreme forhold, og ikke som en medisin for enhver økonomiske forkjølelse, slik hans etterfølgere later til å tro.
  • Fransk feminist henrettetFransk feminist henrettet
    Sterk kost i feministisk manifest: forfatteren henrettet i dag efter parodi av en rettssak.
  • Åpent sår i 25 årÅpent sår i 25 år
    Blitz-miljøet er en demokratisk vits.