Ukategorisert

Røykeloven skaper mer vold

Tall fra politiet viser at antall voldssaker i Tromsø sentrum har økt markant etter at røykeloven trådte i kraft.

Det er Nordlys som presenterer tallene for Tromsø, som viser en markant økning. Selvsagt kan ikke tallene tolkes som en direkte konsekvens av den nye røykeloven, men mange kom med advarsler om en slik utvikling dersom Høybråten sitt forslag ble vedtatt. Disse har fått rett i spådommene.

Det blir uten tvil mer bråk når mange som er påvirket av alkohol møtes på fortauet. Når mer folk samlet på fortauene i sentrum, blir faren for bråk og vold mye større. Det vises på statistikken fra Tromsø. Kanskje er det på tide å liberalisere røykeloven før året er gått. De som tar initiativet til endringer vinner Liberalerens respekt.

Tags:

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Lars Mæhlum
Lars Mæhlum
17 years ago

Jeg tviler dessverre på at dette kommer til å bli tatt hensyn til, siden den dorske stat gang på gang har vist at de bryr seg om fordelene ved forbudet, ikke menneskene det går utover.

Vegard Nøtnæs
Vegard Nøtnæs
17 years ago

Jeg opplever det som noe uliberalt å angripe røykeloven på den basis at «den fører til mer vold», ettersom vi liberalere gjerne vektlegger enkeltmenneskets ansvar og ikke omstendighetene. Vi er formodentlig alle enige om at voldsbruk uansett er kriminelt, og at røykeloven er ideologisk uforsvarlig. Altså hadde jeg forventet at Liberaleren angrep røykeloven på ideologisk grunnlag, ikke fordi voksne, fulle menn (formodentlig) ikke klarer å la være å slåss når de må stå utenfor utestedet. Denne type konsekvensopportunisme høres oftere fra venstre fløy… Selv om det er åpenbart at liberalister er mot røykeloven er det altså ikke fordi voksne mennesker… Read more »

Haugdal
Haugdal
16 years ago

Der er jeg meget uenig! røykeloven er et flott tiltak. skaper ikke mer vold, heller motsatt. grr, jeg blir så frustrert

Fra arkivet