Ukategorisert

Fortsatt liberal i alkoholpolitikken

Fremskrittspartiet er fortsatt liberal i alkoholpolitikken. Sosialkomiteen på Stortinget har avgitt innstilling om endringer av alkoholloven. I denne innstillingen er det FrP mot resten.

Det er Kristelig Folkeparti som undrer seg over Fremskrittspartiets holdninger i alkoholpolitikken, skriver Vårt Land.

Det ville ha vært unaturlig om Alvheim & co endret syn også i alkoholpolitikken. Der bør personlig frihet og retten til å drive næringsvirksomhet og markedsføre næringsaktiviteten råde. Heldigvis er Fremskrittspartiet fortsatt en forsvarer av en slik politikk, selv om partiet kunne ha gått lengre i innstillingen. For eksempel gjennom privatisering av Vinmonopolet.

Det er dessverre fortsatt flertall for å regulere alkoholpolitikken svært strengt. Flertallet samler seg om å holde fast ved dagens kontrollregime og politikk for tilgjengelighet. Liberaleren beklager at det ikke blir en ny kurs i alkoholpolitikken. Samtidig er vi de første til å innrømme at innstillingen til sosialkomiteen ikke er overraskende. En stor grad av politisk styring er dessverre en altfor sterk tradisjon i Norge.

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Lars Mæhlum
Lars Mæhlum
17 years ago

Privatisering av Vinmonopolet og legalisering av narkotika er veien å gå. En avgiftspolitikk/forbudspolitikk virker kun til det formålet at det distanserer brukeren fra resten av samfunnet, noe som gjør bruken vanskeligere å akseptere.
Vi må akseptere at rus er en del av livet, og politikerene må innse at de ikke kan «gjøre det noe bedre» ved å presse prisene opp og tvinge de som ikke har råd til å drikke smuglersprit.
Dødsspriten som herja en stund her i Norge er naive politikere sin skyld, ikke det farlige miljøet de skapte ved å presse opp prisene.

Fra arkivet