Ukategorisert

Fortsatt liberal i alkoholpolitikken

Fremskrittspartiet er fortsatt liberal i alkoholpolitikken. Sosialkomiteen på Stortinget har avgitt innstilling om endringer av alkoholloven. I denne innstillingen er det FrP mot resten.

Det er Kristelig Folkeparti som undrer seg over Fremskrittspartiets holdninger i alkoholpolitikken, skriver Vårt Land.

Det ville ha vært unaturlig om Alvheim & co endret syn også i alkoholpolitikken. Der bør personlig frihet og retten til å drive næringsvirksomhet og markedsføre næringsaktiviteten råde. Heldigvis er Fremskrittspartiet fortsatt en forsvarer av en slik politikk, selv om partiet kunne ha gått lengre i innstillingen. For eksempel gjennom privatisering av Vinmonopolet.

Det er dessverre fortsatt flertall for å regulere alkoholpolitikken svært strengt. Flertallet samler seg om å holde fast ved dagens kontrollregime og politikk for tilgjengelighet. Liberaleren beklager at det ikke blir en ny kurs i alkoholpolitikken. Samtidig er vi de første til å innrømme at innstillingen til sosialkomiteen ikke er overraskende. En stor grad av politisk styring er dessverre en altfor sterk tradisjon i Norge.

Tags:

Mest lest

Arrangementer