Ukategorisert

Mange får midlertidige skjenkebevillinger

I disse mottar svært mange kommuner søknad om skjenkebevillinger for spesielle arrangement. De fleste får ja, og det uten et politisk rabalder.

Mange rådmenn og helse og sosialsjefer har fått delegert myndighet fra kommunestyrene til å dele ut ambulerende skjenkebevillinger til spesielle arrangement. Alt fra hurtigruteskip til pensjonistforeninger søker om bevilling til sitt julearrangement.

Heldigvis behandles de fleste søknadene positivt av byråkratene. De fleste får ja på sine søknader, og får lov til å skjenke øl, vin eller brennevin på julearrangementet. Byråkratene praktiserer en liberal praksis uten at det medfører store ulemper for samfunnet. Praksisen med ambulerende bevillinger vises at dagens bevillingspolitikk kan liberaliseres. Det kan være fri flyt av alkohol uten en bevillingsordning.

Ordningen med ambulerende bevilling betyr i praksis fri flyt. Selv om skjenkestedet får en spesiell godkjenning for den ene dagen eller ene gangen bruker ikke byråkratene mye tid på å sjekke opp serveringsstedet. Langt mindre tid og krav enn et ordinært sted må regne med. Det er få reaksjoner mot denne praksisen, og det bør være god nok grunn til å liberalisere ytterligere.

Ja til en liberal alkoholpolitikk, men ikke bare i førjulshøytiden!

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer