Ukategorisert

Barnehagene bør bestemme inntaket

Det er mange grunner til at en privat barnehage bør ha friheten til selv å bestemme inntaket uten innblanding fra andre. Det finnes økonomiske argumenter og kvoteringsgrunner for lokale tilpasninger. I tillegg de prinsipielle om at eier må få full frihet i hvordan driften skal være.

En barnehage lot jenter ”snike i køen” fordi det var mange gutter på avdelingen. Det aksepterer ikke Likestillingsombudet. I dette tilfellet har ikke barnehagen tilstrekkelig tungtveiende grunner til å kvotere det ene kjønn, og forskjellsbehandlingen er derfor i strid med likestillingsloven, slår Ombudet fast i sin avgjørelse, skriver Likestillingsombudet på sin hjemmeside.

Saken gjelder en bedriftsbarnehage der de ansatte får tildelt plass til sine barn etter ansiennitet. Ved årets opptak ble ansiennitetsprinsippet fraveket for å få en bedre kjønnsbalanse på småbarnsavdelingen.

Dersom eieren, i dette tilfellet bedriften, ønsker å fravike prinsippet om ansiennitet bør driverne ha denne friheten. Ofte skjer slike endringer i tråd med ønsker fra ansatte i barnehagen og brukerne av barnehageplasser. Selv om det ikke er et felles ønske om å fravike ansiennitetsprinsippet bør eierens ønsker oppfylles. Det er eieren som er økonomisk ansvarlig for bedriften, som i dette tilfellet er barnehagen, og eieren bør derfor ha den selvfølgelige friheten til å drive institusjonen på best mulig måte.

Hovedpoenget i denne artikkelen er at private drivere må ha lov til å drive forskjellsbehandling. De som eier og styrer en bedrift må få full frihet og ansvar over bedriften. Hvis en tilstrekkelig grad av frihet ikke gis vil mange vegre seg for å starte bedrifter, uansett om det gjelder barnehager eller ordinære kolonialbutikker.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer