Ukategorisert

Loven blir alkofri

Et flertall i Stortinget sørger for at myndighetene får rom for å stoppe tvilsomme parasoller, glass og plakater der bryggeriets logo leder tankene til vanlig øl. Stortinget ber regjeringen lage en forskrift som tetter de smutthullene som i dag finnes.

Vårt Land gir to eksempler på hvordan det nye systemet skal fungere.
Eksempel 1: Saken er grei for eksempelvis Ringnes, når de lar lettøllogoen for Munkholm pryde en parasoll. Munkholm passerer, fordi det er et egennavn for alkoholfritt øl.

Eksempel 2: Lar man derimot en Ringnes-logo – inkludert lettøl med meget små bokstaver – vaie samme sted, vil det heretter være uomtvistelig feil. Det skal nemlig ikke hefte noen tvil lenger: Dersom varemerket brukes både for lettøl og pils, skal det ikke på noen måte kunne brukes i reklame.

Politikerne kommer dermed til å tvinge både bryggeriene og skjenkestedene til å endre dagens bruk av glass, duker og plakater. Hvis vi skal tolke politikerne veldig strengt kan også et bryggeri som Mack bli tvungen til å endre sin logo på brevarkene fordi det nettopp står Mack på arkene.

I KrF-leiren kalles avklaringen i Stortinget som både god og nødvendig. Vi vil ikke bruke slike betegnelser på innstramningene. Valgmuligheten reduseres for mange bedrifter, og endringene vil skape praktiske problemer for mange i skjenkebransjen. Tenk om alle glassene som i dag har en bryggerilogo på seg må skiftes ut. Denne innstramningen gjør ikke Norge enklere for næringslivet som blir rammet av politikernes reguleringskåthet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer