Ukategorisert

Krever stortingsmøter i Finnmark

Hva i all verden skal stortingspolitikerne gjøre i Finnmark?

Senterpartiets leder, Åslaug Hage, har i et brev til presidentskapet bedt om at Stortinget får reise for å oppleve Finnmark, og lære mer om det nordligste fylket i Norge. Hun peker på at Stortinget har en uke uten møter i februar og den uken bør brukes til et besøk i Finnmark.

Det var på Dagsrevyen hun fortalte om det fargeriket forslaget, sannsynligvis for å få oppmerksomhet for å øke sjansene for et stortingsmandat i Finnmark i valget om et år.

Bortsett fra å spise gode lunsjer, besøke noen bedrifter, ha noen møter og sitte litt værfast på de forskjellige flyplassene er det vanskelig å skjønne hva Stortinget skal gjøre i Finnmark. Finnmark er som andre fylker i Norge. Forskjellen er lavere befolkningstetthet, større statlige overføringer og mye verre vær. Ser en bort fra de tre momentene er Finnmark som ethvert annet fylke. Skribenten skal heller ikke glemme den fargerike dialekten, noe stortingspolitikerne for lengst burde ha fått med seg.

Hva i all verden skal stortingspolitikerne gjøre i Finnmark?

Hvis målet er å forstå den vanskelige situasjonen som i dag rammer store deler av kysten kan det kun forklares med økt fraflytning. Befolkningsgrunnlaget begynner å bli så lavt at det går utover rammeoverføringene, og svekker næringslivets muligheter for god inntjening. Politikerne kan ikke vedta at det skal bo folk i Finnmark, selv om Haga sikkert har lyst til et slikt politisk grep.

Fraflyttingen kan endres med politiske grep. Flere støtteordninger kan etableres. Finnmark har allerede gode ordninger gjennom rammeoverføringer og tiltaksonen. Det må være vanskelig å argumentere for ytterligere ordninger for velgerne i sør. Noen må betale for ekstra tiltak, og det er befolkningen i Sør-Norge som får denne regningen. Derfor kan ikke Liberaleren støtte nye virkemidler for befolkningen helt nord i Norge. Også Haga må se det dilemmaet, og hun bør skjønne at hun kaster bort unødvendig med brevpapiret for å fremme et urealistisk og dumt forslag ovenfor presidentskapet i Stortinget.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer