Ukategorisert

Vil fjerne dagens KRL-fag

Venstre vil gjøre om hele KRL-faget til et livssynsnøytralt fag for etikk, verdier og livssyn. For mange liberalister vil det være lett å slutte seg til dette forslaget.

Når elevenes skal tvinges til å ha et slikt fag i skolen vil det være rett at faget baserer seg på verdier alle kan slutte opp om. Ideen om et nøytralt og felles livssyns-, etikk- og verdifag er god, og betydelig bedre enn dagens KRL-fag.

Venstres landsstyre mener Norge må ta til etterretning kritikken fra FNs menneskerettighetskomite om KRL-faget i norsk skole. Venstre foreslår at faget omgjøres til et felles livssyns-, etikk- og verdifag (LEV).
I de internasjonale konvensjonene som Norge har sluttet seg til, er foreldrenes rett til selv å bestemme over sine barns opplæring til tro ufravikelig. Uten fritaksrett er ikke KRL i pakt med menneskerettighetene.
I tråd med sosialliberale verdier må hensynet til minoriteter veie tungt. Den norske stat skal ikke fremme en bestemt tro, eller religion. På denne bakgrunn bør dagens KRL-fag omgjøres slik at det ikke bryter med FNs menneskerettigheter. Dåps-, tros- og livssynopplæring bør foregå i regi av det enkelte tros- og livssynsamfunn. Kunnskap om kristendommen og de andre religioner og livssyn må fortsatt være en sentral del av det nye faget. Barna må ikke ha fritak fra kunnskap, men fra forkynning.

Det er positivt at hensynet til minoriteter veier tungt i Venstres forslag.

Selvsagt kan det stilles spørsmålstegn med om det er en offentlig oppgave å lære barn og ungdom om livssyns-, etikk- og verdier. Denne delen av oppdragelsen burde ha vært familiens og private aktørers ansvar. Et slikt syn er det umulig å få gehør for. Derfor syns skribenten at Venstres forslag er godt, og betydelig bedre enn det elevene må gjennom i dagens KRL-fag.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer