Ukategorisert

NRK utvider sitt tilbud

Istedenfor å utvide burde NRK ha redusert sitt tilbud. Statskanalen gir tilbud andre aktører kunne ha gitt dersom markedet etterspurte produktene.

I dag åpnet NRK sin nyeste radiokanal, nemlig NRK Alltid Folkemusikk. Dette er en kanal som sendes digitalt og via internett.

NRK bruker i sin argumentasjon for nyskapningen at kanalen er billig i drift ettersom Alltid Folkemusikk ikke skal ha programledere, men ledes av Folk og jazz i Kulturavdelinga, som fra 1. januar overtar redaktøransvaret for kanalen. Denne delen av NRK har fått tilført ei halv stilling ekstra på grunn av den nye radiokanalen.

Argumentene mot de ulike satsingene til NRK er at lisensen bevares. Det blir vanskeligere å vanskeligere å avvikle NRK-lisensen når institusjonen vokser. Institusjonen tar også på seg oppgaver som andre aktører kunne ha klart dersom markedet var tilstede. For mange folkemusikk ”diggere” var åpningen av den nye radiokanalen en gledelig begivenhet. For Liberaleren er det sørgelig fordi vi har et helt annerledes syn på NRK enn det som er politisk korrekt.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer