Ukategorisert

Forlenger konsesjonsperioden

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland forlenger dagens spilleautomatordning med et halvt år. Forhåpentligvis er dette første forlengelse av ei ordning som blir å vare evig. Selv om ordet evig brukes er det fortsatt rom for liberaliseringer av dagens ordning.

Det blir ikke innført spilleautomatmonopol fra nyttår, slik regjeringen hadde planlagt, melder P4.

Det var meningen at Norsk Tipping skulle ha monopol på drift av utbetalingsautomater fra 1. januar 2005. Men Borgarting lagmannsrett har gitt Norsk Lotteridrift tillatelse til å drive automater helt til ESA-domstolen har ferdig behandlet saken.

Kulturministerens avgjørelser gjør at mange lag, foreninger og organisasjoner må endre sine budsjetter fordi de kan drive automatene seks måneder ekstra.

Liberaleren har vært imot monopolordningen siden samarbeidsregjeringen lanserte tanken. Et statlig monopol strider mot liberalistiske ideer. Vi gleder oss over kulturministerens avgjørelse, og vi mener dagens ordning med etableringsfrihet bør forbli uendret.

Tags:

Mest lest

Arrangementer