Ukategorisert

Helse – et individuelt ansvar

Vi har selv et ansvar for å holde oss i god fysisk form.

Arbeids- og Sosialdepartementet foreslår en tilføyelse i den nye arbeidsmiljøloven: “Arbeidsgiver skal vurdere fysisk aktivitet for arbeidstaker, som et ledd i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid”.

Forslaget er en oppfølging av stortingsmeldingen ”Resept for et sunnere Norge”, hvor det legges opp til tiltak som kan bedre folkehelsen. Det skal også utarbeides en handlingsplan for flere samfunnsområder. Arbeidslivet er pekt ut som en viktig arena i denne sammenheng, skriver Dagsavisen.

I oppslaget advarer helsepsykologi, Hilde Grønningsæter Staubo, mot aktiviteter uten fagfolk fordi dette kan være helsefarlig. Det er ikke skribentens utgangspunkt. Helse bør være et privat ansvar uten noen former for pålegg til arbeidsgiverne. Hvis de ulike bedriftene ser nytte av at arbeidstakerne er i bedre form bør fysisk aktivitet i jobben iverksettes gjennom et samarbeid på arbeidsplassen eller frivillige avtaler i forbindelse med ansettelser. Også dette forholdet bør vektes gjennom et samspill mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Ingen statlige pålegg bør komme slik utgangspunktet til Arbeids- og Sosialdepartementet er.

Mange arbeidsgivere satser i dag mye på ulike aktiviteter for å redusere sykefraværet. Dette skjer gjennom det berømte samspillet der alle parter blir ”vinnere”. Slik bør det fortsatt være i fremtiden. Revideringen av arbeidsmiljøloven bør gi enklere vilkår for næringslivet, ikke verre, slik det vil bli dersom Arbeids- og Sosialdepartementet får igjennom sine innspill.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer