Ukategorisert

Politikerne må ha lite å gjøre

Mandag skal de folkevalgte vedta en gang for alle at julenissen er født i Drøbak, ingen andre steder. Prioriteringene er på topp hos Frogn kommune.

Selv om formannskapet i Frogn allerede for 15 år siden vedtok at Drøbak er den norske julenissens fødested, er det på ny på tide å rydde alt annet tøv til side, i følge kommunen.
Derfor har rådmannen foreslått at følgende vedtak fattes:
«Så langt kommunestyret kjenner til må den norske Julenissen være født i Drøbak. Inntil annet er bevist anses dette å være en kjensgjerning med de konsekvenser dette måtte få i praksis.»

Denne saken minner meg om debatten mellom Hammerfest og Honningsvåg om hvem som er verdens nordligste by. Ingen av byene er det rette svaret, men politikerne gjør hva de kan for imøtekomme kravene fra velgerne i «tøysesaker». Det er selvsagt ikke en politisk oppgave å bestemme verken julenissens opphav eller hvem som har retten på begrepet «verdens nordligste by».

Det er utrolig at det brukes skattefinansierte midler på en slik saksbehandling og politisk behandling i både formannskapet og kommunestyret. Noen bør ta fatt i dette poenget når politikerne i Frogn behandler saken førstkommende mandag.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer