Ukategorisert

En stat i staten

Det kan ikke komme som en overraskelse på noen at det er kostbart å drive en stat i staten. Det Dagbladet har avdekket om Sametinget er mest trolig bare toppen av isfjellet.

Kommunalkomiteen krever at Sametinget, sammen med Kommunal- og regionaldepartementet og Riksrevisjonen, foretar en grundig gjennomgang av pengebruken, skriver Dagbladet.

Liberaleren er imot et parlament for samene. Vi er imot Sametinget. Det er en unødvendig institusjon som er skattefinansiert. Det å bygge opp en stat i staten er unødvendig. Det betyr å sløse med ressursene og unødvendig mye byråkrati.

Makt bør overføres fra staten til individene. Folk må selv få disponere sine inntekter og eiendommer, helt uavhengig av kulturell bakgrunn. På denne måten får vi frihet og ansvar til å styre egne liv. Dette er en av grunnene til at Sametinget bør nedlegges.

Tags:

Mest lest

Arrangementer