Ukategorisert

Sløsing i bompengeselskapene

Det vil sikkert bli mer effektiv drift dersom bompengeselskapene blir organisert som en enhet. Likevel er det vanskelig å få bort ”sløsingen”. Rett og slett fordi selskapet vil disponere penger på vegne av billistene og fellesskapet, og det betyr at flertallet, en politisk elite eller en særinteressegruppe får gjennom sin vilje på bekostning av andre.

Dette er ikke unaturlig, det ligger i kjernen av politikkens vesen at den handler om å velte byrden ved ens egne valg over på andre.

En gjennomgang av regnskapene i mange bompengeselskaper viser at over 380 millioner kroner av en omsetning på vel tre milliarder ble brukt til administrasjon av drifts- og eierselskapene. Mye av disse pengene er reelle utgifter som få kan klage over, nemlig utgifter til reiser, lønn, møtegodtgjørelse osv. En del av pengene har også gått til julebord, kaffe og ”sponsing”, i følge gjennomgangen av selskapene.

Skribenten la spesielt merke til at Nordkapp Bompengeselskap fikk kritikk for en kaffekane til 125 kroner. Kritikken kan være riktig, men kaffe til noen hundrelapper er en bagatell. Hvis målet er å finne slike feil i offentlige budsjett vil alle kommuner, statlige etater og statlige selskap bli rammet. Alle ”roter” bort litt penger. Rett og slett fordi det er vanskelig å gjøre en helt riktig prioritering på vegne av fellesskapet. Derfor ønsker liberalister at folk flest får frihet, makt og ansvar til å styre over egne inntekter. Også i Vegdirektoratet må det være sløsing av penger. Også denne delen av offentlig sektor sløser med kaffen.

Ideen med et felles selskap kan være god, men ingen må tro at sløsingen forsvinner dersom staten overtar styrtingen fremfor dagens modeller med kommunal og fylkeskommunal styrting av selskapene. Driftskostnaden kan bli redusert, men fortsatt vil det være utgifter knyttet om mot driften som kaffe, møtegodtgjørelse og reiser. Utgifter som karakteriseres som sløsing.

Løsningen er ganske enkel når det gjelder samferdsel. Skill det fra politikken. La brukerne og de private selskapene betale for seg selv. La oss få fri konkurranse. Privatiser alt offentlig! På den måten vil mennesker frie valg i markedet bestemme mengden med veier og mengden med busser og hvor mange tog som vil rulle rundt.

En liberal samferdselspolitikk, det vil si fravær av politikk, forener nemlig effektivitet og rettferdighet, og det vil gi en bedre samferdselspolitikk!

Mest lest

Arrangementer