Ukategorisert

Casino bør tillates i hele Norge

Drammen Venstre kommer i alle fall med et morsomt og fantasifullt innspill for å få optimismen tilbake i Finnmark. Lokallaget ønsker å tillate casino-virksomhet i landets nordligste fylke.

Dette innspillet om casino i Finnmark har kommet med jevne mellomrom. Skribenten glemmer aldri oppslaget med Jan Simonsen tidlig på 90-tallet der han på en fargerik måte krevde spillemuligheter på Nordkapp.

Denne gangen kommer ideen fra Stine Bjørdal Osnes, Drammen Venstre. Hun mener Finnmark bør bli et prøvefylke for casino-virksomhet, i følge NRK Finnmark.

Ideen er god, men slik virksomhet bør tillates i hele Norge, og ikke bare i Finnmark. Det bør være full etableringsfrihet for slik næringsvirksomhet. Vi som liker spill bør ikke beskyttes mot casino-virksomhet, slik de folkevalgte legger opp til med dagens forbud. Det er en frihet å få bruke egne penger slik en ønsker. Innsats på et casino krenker ingen andres frihet, og bør selvfølgelig tillates. Liberaliseringen bør gjelde for hele Norge og ikke bare Finnmark.

Tags:

Mest lest

Arrangementer