Ukategorisert

Hard utrenskning i FrP

Nominasjonene går sin gang over det ganske land.. I FrP går det like tøft for seg som før 2001-valget. Men ikke med like mye støy. De vrakede representantene er denne gang mer stillferdige. Likevel et varsko: Regjeringens flertall med FrP kan ryke..

Denne artikkelen setter søkelyset på FrP-nominasjonene foran neste års stortingsvalg, og er en oppfølgning av artikkelen ”FrP høvler”.

Hvis FrP i denne perioden som i forrige rammes av at vrakede representanter melder seg ut er det ikke lenge før flertallet av FrP og regjeringspartiene ryker. Da blir Carl I. Hagens parti uinteressant alene som samarbeidspartner for regjeringen resten av denne perioden. Foreløbig er det bare Ursula Evje som har meldt seg ut. Om Kvakkestad, Monsen og Stensaker følger efter, er foreløbig uvisst. Det er disse herrene som er blitt vraket i fylkeslagene.

Vestfold
Per Ove Width fra Vestfold takket egentlig nei til gjenvalg på Stortinget, men ble få uker før nominasjonen utkommandert til å ta gjenvalg. Hensikten var å skvise ut Per Erik Monsen, som også sitter på Stortinget. Carl I. Hagens gamle FrpU-yndling Anders Anundsen tok 2.plassen.

Østfold
I Østfold lot Øystein Hedstrøm være å ta gjenvalg. Han makker på fylkesbenken, dessuten tok nok en av Hagens FrpU-yndlinger, Ulf Leirstein over 1.plassen. Han ble formann for en ny ungdomsorganisasjon, samme dag som Lars Erik Grønntun fikk flertallet på det ekstraordinære landsmøtet med på å legge ned den liberalistiske organisasjonen FpU. Jon Gåsvatn overtok 2.plassen (som altså Rød hadde i 2001).

Trøndelag
I Sør-Trøndelag fikk Christopher Stensaker reisepass. Han har vært med i partiet siden tidenes morgen, men er lite markert. I stedet ble den hardtslående Per Sandberg importert fra nabofylket Nord-Trøndelag. Han er en mann partiledelsen ønsker å satse på, kanskje for å ta over Jan Simonsens rolle i innvandringsdebatten?

Akershus
Partiets sekretariatsleder Hans Frode Asmyhr ble foretrukket foran sittende representant Andrè Kvakkestad. Her førte hele nominasjonsprosessen til at sittende stortingsrepresentant Ursula Evje meldte seg ut. Følger Kvakkestad efter?

Simonsen rammet først av ny profil
Allerede rett efter forrige valg meldte Jan Simonsen fra Rogaland seg ut. Han var den første som ble offer for FrPs nye kristenkonservative linje. Carl I. Hagen uttalte som kjent at Simonsens livsførsel var usømmelig..

Mest lest

Arrangementer