Ukategorisert

Juletid betyr søndagsåpent for mange

Det er blitt langt enklere å holde søndagsåpent før jul. Mange butikker benytter seg av muligheten til glede for oss forbrukere.

Tidligere måtte utsalgssteder søke fylkesmannen for å få holde søndagsåpent. I fjor fikk butikkene, gjennom et tillegg i helligdagsloven, en generell tillatelse til å holde åpent søndager før jul.

Mange medlemmer i Handel og Kontor mener de blir pålagt for mye overtid i forbindelse med førjulshandelen. Noen arbeidsgivere er sikkert dårlig til å planlegge driften, og dermed blir de som er fast tilsatt ”pålagt” å jobbe også på søndager, men mange butikker er også flink til å benytte ekstrahjelper slik at belastningen for den faste betjeningen ikke blir for stor. Uansett bør dette være et samspill og frivillig avtale mellom partene. Klager fra fagforeningene er ofte overdrevne. Der er jobben å klage for å ivareta medlemmenes interesser.

Liberaleren vil liberalisere lovverket ytterligere slik at alle som vil kan holde søndagsåpent. Det bør være en frihet for butikkene å ha åpent når de vil. Den generelle tillatelsen som er gitt i ukene før jul er ikke god nok. Åpningstidene skal ikke reguleres av lovverket.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Reidar Barstad
17 years ago

Jeg er uenig. Åpningstidene bør reguleres av en grunn: det vil være rimeligere for forbrukerne.
Å ha åpent på søndager vil føre til økte lønnskostnader som selvfølgelig vil bli belastet forbrukerne i form av høyere priser. Jeg har tiltro til at Norges befolkning er i stand til å planlegge sine innkjøp såpass godt at en dag med stengte butikker i uken ikke vil være det store problemet.

Fra arkivet