Ukategorisert

Skatteinntektene øker

Disse tallene latterliggjør Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsens argumentasjon om at samarbeidsregjeringens skattelettelser har svekket den såkalte velferdsstaten. Skatteinntektene øker nemlig, også i Fastlands-Norge.

Fra januar til november i år er det betalt inn 466,9 milliarder kroner i skatt, en økning på 27,7 milliarder sammenlignet med samme periode i fjor. Det er særlig oljeskatten som bidrar til en økning i skatteinntektene, men også Fastlands-Norge har hatt en skatteøkning, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

De siste års skattelettelser som Samarbeidsregjeringen har fått igjennom har ikke svekket inntektsgrunnlaget for Norge. Politikerne har på tross av lettelser mer penger å fordele til skole, helse, Forsvaret, subsidier, kultur osv. Stoltenberg sine klager om at skattelettelser har svekket statens inntektsgrunnlag stemmer rett og slett ikke.

Også regjeringen bør vurdere disse tallene nøye. Når skatteinntektene øker har det blitt gitt for lite lettelser. Samarbeidsregjeringen kunne ha gått mye lengre i sin skattepolitikk.

For liberalister er skatt mer enn et økonomisk og politisk virkemiddel for å få fart i økonomien. Å redusere skatter og avgifter er å gi folk tilbake mer av sin frihet. Å fjerne konkrete skatter og avgifter er å redusere statens virkemiddelapparat som brukes til å innskrenke individenes frihet. Derfor har vi en målsetning om å redusere skatter og avgifter drastisk.

Mest lest

Arrangementer