Ukategorisert

Skatteinntektene øker

Disse tallene latterliggjør Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsens argumentasjon om at samarbeidsregjeringens skattelettelser har svekket den såkalte velferdsstaten. Skatteinntektene øker nemlig, også i Fastlands-Norge.

Fra januar til november i år er det betalt inn 466,9 milliarder kroner i skatt, en økning på 27,7 milliarder sammenlignet med samme periode i fjor. Det er særlig oljeskatten som bidrar til en økning i skatteinntektene, men også Fastlands-Norge har hatt en skatteøkning, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

De siste års skattelettelser som Samarbeidsregjeringen har fått igjennom har ikke svekket inntektsgrunnlaget for Norge. Politikerne har på tross av lettelser mer penger å fordele til skole, helse, Forsvaret, subsidier, kultur osv. Stoltenberg sine klager om at skattelettelser har svekket statens inntektsgrunnlag stemmer rett og slett ikke.

Også regjeringen bør vurdere disse tallene nøye. Når skatteinntektene øker har det blitt gitt for lite lettelser. Samarbeidsregjeringen kunne ha gått mye lengre i sin skattepolitikk.

For liberalister er skatt mer enn et økonomisk og politisk virkemiddel for å få fart i økonomien. Å redusere skatter og avgifter er å gi folk tilbake mer av sin frihet. Å fjerne konkrete skatter og avgifter er å redusere statens virkemiddelapparat som brukes til å innskrenke individenes frihet. Derfor har vi en målsetning om å redusere skatter og avgifter drastisk.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Verdens mest berømte kvinneVerdens mest berømte kvinne
  Inger Merete Hobbelstad har skrevet en mangesidig biografi om den britanniske monarken med innblikk i historie, politikk og samfunnsliv.
 • Fransk feminist henrettetFransk feminist henrettet
  Sterk kost i feministisk manifest: forfatteren henrettet i dag efter parodi av en rettssak.
 • Innvandring og SvalbardInnvandring og Svalbard
  Svalbard er et godt eksempel på hva som menes med fri innvandring. Egenfinansiert innvandring for fredelige mennesker.
 • Flertallet har ikke rett til å bestemmeFlertallet har ikke rett til å bestemme
  Stålsett-saken illustrerer det iboende problemet med demokratiet. Et flertall kan gjøre gale valg som ikke bør respekteres
 • Storflyplassen som ble et kaosStorflyplassen som ble et kaos
  Byggingen av Berlins nye flyplass skulle bevise at offentlig sektor kunne takle store prosjekter bedre enn den private.
 • DødsstraffDødsstraff
  Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?
 • Joda, det drypper nedoverJoda, det drypper nedover
  Trickle down economics er blitt en slags vits. Men ikke la deg lure: Den stemmer.