Ukategorisert

Ikke unaturlig å nekte sesjon

Sesjon er også en del av militærtjenesten. Det er ikke unaturlig at militærnektere og pasifister nekter denne delen av verneplikten.

I dag måtte Adrian Bergmann møte i retten fordi han ut fra et pasifistisk grunnsyn nekter sesjon, noe som ikke er unaturlig.

18-åringen fra Ski i Indre Follo stiller i tingrett for å få en domskjennelse på at han skal slippe å møte til sesjon. Det er Vernepliktsverket som har stevnet ham. Dette er den første sesjonnekt-saken i Norge på mange år. Det skal bli spennende å se hva som blir utfallet. Sannsynligvis får han ikke medhold, men en dom på at han må igjennom sesjonen. Det kan også ende med fengsel, men skribenten har vanskelig for å se en slik utgang i denne runden. Ubetinget fengselsstraff kan komme i neste omgang.

Sesjonen er en del av verneplikten. Det er urimelig at pasifister skal tvinges til sesjon. Det er rett og slett ulogisk ettersom pasifister tar avstand fra krig og kamphandlinger.

Liberaleren er motstander av verneplikt. Det betyr motstand mot både sesjon, militærtjenesten og siviltjenesten. Alle disse ordningene er et statlig tyveri av tiden til unge menn. Tid hvert enkelt menneske bør styre selv uten innblanding fra staten.

Vi ønsker Adrian Bergmann lykke til i sin kamp om en ny lov hvor en kan gå rett inn i siviltjeneste, uten å ha vært på sesjon. Vi kommer med disse lykkeønskene selv om vi tar avstand fra siviltjenesten ettersom den er en del av verneplikten.

Tags:

Mest lest

Arrangementer