Ukategorisert

Vil dele cella i to

Det er en enstemmig programkomité som kommer til å legge forslaget frem for Høyres landsmøte til våren. Blir forslaget satt ut i livet vil soningskøen forsvinne, men de innsatte får mye verre forhold i fengslene.

Det er VG som offentliggjør forslaget.

Høyres forslag gjelder de med de korteste straffene. Det skal bety dommer inntil 6 måneder. Får du seks måneder i fengsel er du dømt for et grovt lovbrudd. De som har kjørt for fort eller med promille ligger som regel ikke på dette nivået, slik Høyres politikere påstår.

I det liberalistiske miljøet vil det være delte meninger om forslaget. Noen vil prise Høyre fordi soningskøene blir borte uten at det koster ekstra penger. Noen vil reagere fordi forholdene for de innsatte i lukket avdeling allerede er for tøffe. To på en liten celle 18-19 timer i døgnet vil bli tøft!

Skribenten er skeptisk til forslaget. Jeg har sittet noen måneder i lukket avdeling i Vadsø kretsfengsel. En til på min celle ville ha forverret mitt opphold i fengslet drastisk, i og med at jeg var innesperret på cellen hele døgnet bortsett fra i lunsjen, luftepausen og i middagstiden.

Politikerne bør heller stimulere til nye straffereaksjoner, for eksempel bruk av samfunnsstraff. De folkevalgte bør også omorganisere fengselsdriften der innslaget av private institusjoner blir mye høyere. Med nytenking kan soningskøene bli borte uten at det koster skattebetalerne ekstra penger. Forslaget fra Høyre er ikke kreativt, og det bidrar til tøffere soningsforhold spesielt i avdelinger som i dag regnes som lukket.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer